Esileht
LÄÄNEMAA
MARTNA

MARTNA PÜHA MARTINI KIRIK

Ülevaade teostatud uuringutest ja restaureerimistöödest

1838

Katuse remont

Vahetatakse välja vanad katuselauad

1861

Katuse remont

Teostatud tööd:

 • Kandmiku madaldamine;
 • Katus kaetakse uudse materjali – asfaltpapiga.

1891-1926

Katuse remont

 • Katus tõsteti praeguse kõrguseni;
 • Amortiseerunud asfaltpapp asendati okaspuusindlitega;
 • Kunagisi katuselaudu kasutades tehti uus karniis.

Tallinnast osteti Saksa lennukitööstuselt sõjasaagiks saadud duuralumiiniumplekki. Seda polnud piisavalt ja 2/3 lõunakülje katusest jäi katmata.

1955 Katuse katmine lõpetati eterniidiga.

1957 Tornikiivri ülemisel poolel asendati katusekate pilbaslaastuga.

Vt. Martna kirik - katuse ja tornikiivri restaureerimine 1998 - 2001. Rändmeister. (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5179)

1959

Siseremonditööd:

 • Põhjapool küljes mädanenud laekaare kandetalade otsad asendati uutega;
 • Käärkambris teostati  krohviparandusi ja ruum valgendati;
 • Kiriku siseruum valgendati.

1960 - Kirikusse seatakse sisse elektrivalgus

1962 - Kirikupõranda remont

1963 - Altarimaali restaureerimine. Töid teostas kunstnik-restauraator Ilmar Ojalo.

1967 - Käärkambri remonttööd (uue katuse pealelöömine, krohviparandused, valgendamine).

Vt.  Martna Püha Miikaeli koguduse kaustad, EELK arhiiv

1998

Katuse remont.Tööde teostaja: Stinger AS.

Teostatud tööd:

 • 5 katusetala asendati kogu pikkuses, ida pool piirdusid asendused talaotstega;
 • Katus kaeti tsingitud tahvlitega;
 • Laudadest ja süvarihvaga latist koosnev karniis asendati täielikult uuega. Varasemast valgeks lubjatud lahendusest loobuti ning karniis värviti klassikalise rootsipunasega;
 • Parandati tornikiivri kandmiku konstruktsiooni:
  - proteesiti sarikad;
  - lisaks kodaratele ja müürlattidele restaureeriti kellatool ning selle alune ja pealne vahelagi koos põrandalaudisega vahetati;
 • Tornikiiver kaeti sindlitega;
 • Sepistatud tipurist parandati ja värviti mustaks.

1999 - Lääneukse rekonstrueerimine.

Vt. Martna kiriku lääneukse rekonstrueerimine. Koostaja: Rändmeister OÜ, Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-11308                                                                                            

2001-2005

Maalingute restaureerimine.Tööde teostaja: OÜ Rändmeister Eva Möldri juhendamisel.

2001 - teostati uuringud, mille põhjuseks oli pudenenud lubjakihi alt paljandunud maalingufragment kagu võlvikannal tuulutusavast allpool. Uuringute käigus leiti kahes kihis maalingud.

2004 - avamistööde käigus leitud ja väljapuhastatud maalingud (kalasaba ornament ja tähtvõlvi maaling):

 • Kirde-,kagu- ja edelanurga võlvikannal;
 • Lõunaseina niši äärtel;
 • Lõunaseina ümberehitatud akna ehitusaegse palendi välisastme piirjoonelt;
 • Käärkambri portaali ümber põhjaseinas;
 • Idaseinas avastatud sakramendiniši ümber.

Teostatud tööd:

 • Maalingud puhastati välja (domineerivaks kihistuseks jäi teine maalingukiht. Esimene kiht on eksponeeritud peamiselt niiskuskahjustuste piirkonnas, kus teine maalingukiht oli pudenenud);
 • Irdunud krohvikiht kinnitati;
 • Irdunud maalingukihid kinnitati;
 • Vigastused toneeriti;
 • Avati koori idaseina nišš (kitsamaks müüritud niši kivivoodri vuugist leiti 4 münti aastaarvuga 1666. Niši põhja kattis teise kihistuse maalingutega samas toonis punane värv - Reesi Soodla dateerib selle järgi teise maalingukihi 1660. aastatesse).

2005 - Inglimaalingute kihi avastamine ja osaline avamine

Avastati kolmas inglitega maalingukiht, millest ebakindla seisukorra tõttu otsustati täies ulatuses eksponeerida ainult põhjapoolsel võlvisiilul paiknev ingel

Vt .Publitseerimata aruanded :
Martna kirik. Koori siseviimistluse uuringute tulemused, restaureerimise ettepanekud. Koostanud Rändmeister OÜ, Muinsuskaitseameti arhiiv säilik A-5178
Martna maalingute konserveerimine. Koostaja: E. Mölder, Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik XXX
Martna kiriku kooriruumi maalingute konserveerimine. Kursuseprojekt. Koostaja: R.Soodla, EKA Muinsuskaitse ja restaureerimise osakonna arhiiv
Vt. Publikatsioonid: 
Tooming, Kaire. Rosetid ja ingel Martna kirikus - Muinsuskitse aastaraamat, 2005.

2013

Kiriku kellasüsteemi elektrifitseerimine

Kelladele paigaldati elektrilised helistamisseadmed, korrastati väiksema tornikella armatuuri ja paigaldati sellele õige proportsiooniga uus tila, endine säilitatud kellatornis. 5 fotot.

Vt. Tornikell. Martna kiriku kellasüsteemi elektrifitseerimise aruanne. Mäeväli Orelitöökoda OÜ. Muinsuskaitseaemti arhiiv, s A-11303.
 

2017

Pikihoone edelanurga kindlustamine

Väljavajunud paekivid laoti tagasi, paranduskohal taastati krohv. 

Vt. Martna kiriku pikihoone edelanurga kindlustamine. Restaureerimistööde aruanne. 2017. OÜ Resteh. Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 36542