Esileht
TALLINN
KAASANI

TALLINNA KAASANI JUMALAEMA S√úNNI KIRIK

1983
Tallinna ehitusmälestiste tornikiivrid. Tallinn, Imanta t. 3 Kaasani Jumalaema kiriku torni tehnilise ülevaatuse aruanne. Köide VIII
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-6528)

Lühike kokkuvõte kiriku ajaloost, torni tehniline ülevaade koos jooniste ja fotodega.

1979
Tallinna Kaasani Jumalaema kirik. Arhitektuuriajaloolised eritingimused juurdeehituse püstitamiseks Kaasani Jumalaema kirikule
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-116)

Kavatsevate ehitustööde maht – kirikuhoonele väikese juurdeehituse püstitamine käärkambri, kantselei ja wc jaoks ning tsentraalkütte sisseseadmine koos küttesõlme väljaehitamisega.

1987
Apostliku õigeusu kirikute arhitektuuriajalooline inventariseerimine. Tallinna ap. Õigeusu kirikud. Köide I.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-1735)

Ankeedi-vormis ülevaade kirikust ja selle sisustusest. Lisaks fotod interjöörist.

Kaasani kiriku ja majavalduse plaan
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü-1137)

Sisaldab järgmisi plaane: asendiplaan, esimene korrus, lõige, eestvaade, külgvaade, kabelikene, väravaehitise põhiplaan, elumaja.