Esileht
HARJUMAA
VÄIKE-PAKRI

VÄIKE-PAKRI KABEL

Orienteeruv ehitusajalugu

Allikad:

1. Väike-Pakri kirik. Konserveerimisprojekt. 2004. Rändmeister OÜ. (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-12619)

Põhiplaan
Esimesed teated kirikust

17. sajandi II poolel on kaartidel tuvastatav kirik antud asukohas. 

Kirik 18. sajandil

Esimene täpsem Väike-Pakri kiriku kirjeldus pärineb Harju-Madise kiriku visitatsiooniprotokollist 1769. a. Selle järgi oli tollane kirik oli puust ja kaetud laudadega. Kaks luukide ja topeltraamidega akent paiknesid ida-ja lõunaseinas, ainus uks läänes. Põrand oli lõhestatud palkidest. Sisustusest on muuhulgas märgitud kivist altarit tavatult suure (von ungemeier Grösse und Dicke) raidkiviplaadiga, kantslit ja väikest vaskkrutsifiksi. Kell rippus katuse all, mis viitab selgelt torni puudumisele.

19. sajandi ümberehitused

Praeguse mahu ja välisilme sai 1851. ja 1906. aasta ümber- ja juurdehitustega. Kivitorn hoone lääneküljel valmis arvatavasti 1866. Hilisem oli ka luukamber kivitorni põhjaküljel.

1906

1906. aastal toimus pikihoone ümberehitamine, mille käigus tõsteti vana, arvatavalt katolikuaegne alatariplaat altariaia ette põrandasse.


 

Kirik pärast II maailmasõda

II maailmasõja ajal saare elanikud ümberasustatakse, kabel jääb tühjaks ja kasutuseta, laguneb.