Esileht
HARJUMAA
VÄIKE-PAKRI

VÄIKE-PAKRI KABEL

Rannarootsi sakraalarhitektuuri omapärane näide. Säilinud on massiivne madala telkkiivriga kivitorn, uus katus on paigaldatud 2006.a. Tornitüves oli põhiosas krohvitud. Erandiks on tsoon torni idaseinal pikihoone katusejoonest allpool. Ilmselt rõhtpalk-seintega ristkülikuline pikihoone (10,6 x 6,7 m) oli väljast kaetud laudisega, pikihoone ei ole säilinud. Ainus pääs kirikusse oli läbi torniukse ja ahta (1,3 x 1,4 m) torni eeskoja.
1994.a. paigaldati kabeli torni müürile mälestusplaat tekstiga "Nende pakrilaste mälestuseks, kes aastatel 1940-1944 sunniti lahkuma oma saarelt".

Allikas: Kultuurimälestiste register