Esileht
HARJUMAA
VÄIKE-PAKRI

VÄIKE-PAKRI KABEL

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

2004
Väike-Pakri kirik. Konserveerimisprojekt. Rändmeister OÜ
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-12619)
 
Sisaldab ülevaadet mälestise ajaloost, olemasoleva seisukorra kirjeldust (koos fotodega) ja konserveerimistööde projektlahendust koos joonistega. Projektiga kavandati torni müüritise konserveerimistöid (müüritise puhastamine, vuukide täitmine, silluskaarte taastamine) ja tornikiivri rekonstrueerimist. Tornikiivri kattena nähti ajalooliste fotode eeskujul ette rõhtne ülekattelaudis.
 
 
2007
Väike-Pakri kiriku vare. Arvamus Väike-Pakri kiriku konserveerimistööde kohta. Lea Täheväli Stroh
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-10009)
 
Sisaldab tehtud tööde ülevaadet koos asjakohast fotodega. Antakse kriitiline hinnang vuukimistöödele ja krohviparandustele, nõutakse tööde ringitegemist.
 
 
2009
Väike-Pakri kirikutorni konserveerimistööde aruanne 2006-2009. Padise Grupp OÜ (Veljo Männiste)

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-9403)
 
Sisaldab 2006-2009. aastatel tehtud fassaadi- ja katusetööde kirjeldust koos fotodokumentatsiooniga.
 
 
2012
Väike-Pakri kiriku altarialuse ja altarit kaitsva katte ehitamise tööjoonis. Vaike Pungas
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-P-16371)
 
Säilik sisaldab seletuskirja ja jooniseid. Projekteeriti paekivist altarialus säilinud vana altariplaadi alla ja teisaldatav puidust varikatus altariplaadi kohale.

 
2014
Väike-Pakri kiriku vare arheoloogiliste uuringute tegevuskava. Villu Kadakas

(Muinsusakaitseameti arhiiv, digisäilik kk 22829)
 
Sisaldab mälestise ehitusajaloolist ülevaadet ja kavandatud arheoloogiliste uuringute kirjeldust. Uuringu eesmärgiks on kindlaks teha pikihoone alusmüüride asukoht, altari asukoht, põranda kõrgus ja materjal ning võimalusel pikihoone alusmüüride rajamise järjekord torni müüritise suhtes.

 
2017
Väike-Pakri kabeli konserveerimistööde aruanne. Säästvad Ehituslahendused (Kermo Jürmann)
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-13324)
 
Sisaldab tehtud tööde kirjeldust koos fotodokumentatsiooniga.