Esileht
TARTUMAA
RANNU

RANNU PÜHA MARTINI KIRIK

Eesti tellisepiirkonna silmapaistvamaid hilisgooti maakirikuid.
Praegune kirik ehitati tõenäoliselt 15. sajandi esimesel poolel tsentraalselt rõhutatud kavatisena, mis koosneb ruudulähedase põhiplaaniga pikihoonest ja laiast nelinurksest koorist.Kiriku hoone on aegade jooksul mitmel korral kannatada saanud, näiteks 1627. aastal olid kirikust säilinud vaid välisseinad. Uuesti üles ehitamisel võlvlage taastama ei hakatud, vaid kaeti kirikusaal laudlaega. Põhjalikud juurdeehitused teostati kirikus 1835. aastal, mil ehitati kirikule ligi 33 meetri kõrgune torn. Kirik remonditi täielikult 1991. aastal (uus katus, lagi ja põrand ning elektrisüsteem, üle värvitud seinad, interjöör).
(Allikas: Kultuurimälestiste riiklik register, mälestis nr 7254)