Esileht
VIRUMAA
VIRU-JAAKOBI

VIRU-JAAKOBI KIRIK

Ehitatud tõenäoliselt 15. sajandi teisel veerandil Rakvere ordufoogti toetusel. Kirik rüüstati Liivi sõjas; taastati 1667. a., mil oletatavasti ehitati ka käärkamber. Rüüstati uuesti Põhjasõjas (1703), mil põles osa kiriku interjöörist. Aastatel 1877-78 kirik rekonstrueeriti: algne torn lammutati, pikihoonele lisati kaks uut traveed ja uus läänetorn (48 m); interjööris säilis vana ehituslaad, eksterjöör kujundati neogootiliseks. Algkirik on suurelt osalt säilinud praeguse kiriku idapoolses osas; koosnes kolmelöövilisest kodakirikulisest pikihoonest, väiksemast nelinurksest koorist ja neljatahulisest tornist, mis ülaosas oli kaheksatahuline. Ukseavad lääne- ja lõunaseinas on algse kujunduse kaotanud; säilinud pole ka akende ehisraamistikke. Tõusva kiirujoonega ristvõlvil on kooris erandlikult kaheksa roiet (vrd. Tallinna toomkiriku koor), mille hilisgooti profiil koosneb kahest pirnvöödist; nurkades toetuvad roided pikaks venitatud püramiidjatele konsoolidele.
(Allikas: Kultuurimälestiste Riiklik Register, mälestis nr 16003)