Esileht
VIRUMAA
JÕHVI

JÕHVI MIHKLI KIRIK

Ülevaade teostatud uuringutest ja restaureerimistöödest

2013

Korrastati hoone fassaad, aknad ja sillutisriba.

Vt Jõhvi Mihkli kiriku fassaadide restaureerimistööd. Muinsuskaitselise järelevalve aruanne. OÜ Zoroaster, Vladimir Orlov, 2020. Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 39378, digitaalselt kättesaadav

2016

Paigaldati uus vihmaveesüsteem.

Vt Vihmavee ärajuhtimissüsteemi paigaldamine. Muinsuskaitselise järelevalve aruanne. OÜ Zoroaster, Aivo Raud, 2016. Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 29790, A-13725, digitaalselt kättesaadav