Esileht
SAAREMAA
JÄMAJA

JÄMAJA KOLMAINU KIRIK

Üks väheseid historitsistlikus stiilis kirikuid Saaremaal.
Jämaja kirik on pärast keskaegse kiriku varingut ümber ehitatud. Praegune ilme pärineb aastast 1864.
Algkiriku kavatis, mida järgib ka praegune hoone, koosneb Saaremaa keskaegsele sakraalarhitektuurile iseloomulikust kitsamast nelinurksest koorist ja ühelöövilisest pikihoonest; koori põhjapoolsel küljel on käärkamber ja läänes eendub nelinurkne torn. Kiriku akna ja ukseavad on tervkaarsed, pikihoone nurgad on laotud kvaaderkividest, dolomiitkarniis on jõulise profileeringuga. Kiriku kõrge viilkatus on kaetud eterniidiga. Pikihoonet katab kitsas silindervõlv. Interjööri kujundus on sarnane Kuressaare Laurentiuse kirikuga. Kirikus leidvatest vallasvara-esemetest väärivad tähelepanu: neogooti altar, oreli- ja külgväärid, renessansskantsel, mis on arvatavasti pärit Kuressaare Laurentiuse kirikust, kaks dolomiidist vappepitaafi, raidkivist naivistlik Maarja kuulutamise reljeef (16. saj.).
(Allikas: Kultuurimälestiste riiklik register, mälestis nr 27279)