Esileht
LÄÄNEMAA
KULLAMAA

KULLAMAA PÜHA JOHANNESE KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

1953 - 1976
Kullamaa kirik. Kalkad.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik 356)
Säilik sisaldab:

Kalkad (1976.a.) :
1. Inv.12937 Leht m.1 - Peavärav ja spetsifikatsioon
2. Inv. 12938 Leht m.1.A - Kalmistu värav ja värava spetsifikatsioon
3. Inv. 12 939 Leht nr 2 - Kiriku külgväravad
4. Inv. 12940 Leht nr. 2.A - Kalmistu väike värav ja värava spetsifikatsioon
5. Inv. 12941 Leht nr. 3 - Kiriku peavärava kaare šabloon
6. Inv. 12942 Leht nr 4 - Värava riiv ja riivi vastus
7. Inv 12943 Leht nr 5 Värava riiv ja riivi vastus, spetsifikatsioon
8. Inv. 12944 Leht 6 - Sepismotiiv peaväravale
9. Inv. 12945 Leht 7 - Hingetapp ja sõlm 1

Valguskoopiad 1953.a. plaanidest ja lõigetest:
Põhiplaan
Lõige A-B
Lõige C-D


1982
Arhitektuurimälestise pass. V. Raam

(Muinsuskaitseameti arhiiv)

Arhitektuurimälestise pass koosneb ehitise üldandmetest, ehitusajaloost, tehnilise seisukorra ja kahjustuste iseloomustusest, samuti teostatud restaureerimistööde lühikirjeldusest. Loetletud on kirikus asuvad kunstimälestised, arhitektuursed ja dekoratiivsed elemendid, bibliograafia ning ajaloolised allikad. Lisaks must-valged fotod ning kiriku põhiplaan.


2004
Eesti orelite pass. 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, s A-5858)

 

2005
EELK Kullamaa P. Johannese kirik. Tornisiseste restaureerimistööde maksumuse eelarveline kalkulatsioon. I. Kannelmäe
(Muinsuskaitseameti Lääne maakonnainspektori kabinet)

Koosneb kalkulatsioonist, restaureerimistööde loetelust ja joonistest:

1. Torni lõige
2. 7.korruse luuk - vaade väljast, lõige, vaade seest

 

2013
EELK Kullamaa kirik. Ülevaatusakt. Rändmeister OÜ

(Muinsuskaitseameti arhiiv, s A-11856)

Üle vaadati pikihoone ja kooriruumi katused ja võlvid, avatäited, müüritis, põrandad. Kaustas esitatud ettepanekud edasisteks töödeks. 15 fotot.
 

2014
Kullamaa kirik. Välisuste restaureerimine. Muinsuskaitse eritingimused. Tegevuskava. Ants Rajando

(Muinsuskaitseameti arhiiv, s A-11892)

Välisuste kirjeldus ja seisukord, muinsuskaitse eritingimused ja ettekirjutused restaureerimiseks, väärtuslike detailide loend, fotod ja uste joonised. 
 

2016
Kullamaa kirik. Katuste restaureerimine. Muinsuskaitse eritingimused. Põhiprojekt. Rändmeister OÜ

(Muinsuskaitseameti arhiiv, s P-17475)

Projekt näeb ette katuse kandekonstruktsioonide restaureerimist ja katmist terasplekiga. Kaust sisaldab muinsuskaitse eritingimusi, kultuuriväärtuslike tarindite fotosid, üldnõudeid restaureerimistöödele ja tööjooniseid.
 
 
2019
Kullamaa kiriku tornikiivri restaureerimine. Muinsuskaitse eritingimused. Põhiprojekt. Rändmeister OÜ
(Muinsuskaitseameti arhiiv, s P-18374)
 
Säilik sisaldab ülevaadet tornikiivri ehitus- ja remondiloost, hetkeolukorra kirjeldust koos fotodega, muinsuskaitse eritingimusi, juhiseid kavandatud restaureerimistöödeks (tornikiivri ankurdamine, puitosade proteesimine, risti restaureerimine, uue kuuli paigaldamine), kvaliteedinõudeid, tööjooniseid (eri tasandite plaanid, vaade, lõige, sõlmed).