Esileht
HARJUMAA
LEESI

LEESI KATARIINA KIRIK

Näide piirkondlikust maakirikust.
Pühale Katariinale pühendatud kirik ehitati aastail 1865-1867 Juminda kabeli järglasena. Paekiviseintega hoone moodustub, tornialuse eeskoja järel, ühest ristkülikukujulise põhiplaaniga, rõhtsa puitlaega ruumist, mida valgustavad suhteliselt avarad, ülalt kerge kaarega aknaavad. Eraldiseisev koor puudub, pole ka käärkambrit. Gustav Terkmanni ehitatud orel ei paikne läänerõdul, vaid küljega meestepoole pingistiku ees. Põhjaseina ääres seisab samal joonel värvikas kantsel, mille küljenissidesse on mahtunud Kristuse ja kolme evangelisti nikerdfiguurid. See varabarokne kantsel asus 1864. aastal mahalammutatud Harju-Jaani vanas kirikus, kust jõudis, küll ümberehitatuna, kõlaräästa ning kunstipäraselt viimistletud jalamita, naaberkoguduse heatahtliku annetusena Leesi kabelisse.
(Allikas: Kultuurimälestiste riiklik register, mälestis nr 21520)