Esileht
TARTUMAA
LAIUSE

LAIUSE PÜHA JÜRI KIRIK

Piirkonna ajastu tüüpiline sakraalhoone.
Kivikirik ehitati 14.saj. esimesel poolel või keskel. Purustati Liivi, Poola-Rootsi ja Põhjasõjas. 1766 valmis käärkamber, samuti Schwartzi matusekabel. 1770 ehitati torn.
Krohvitud fassaadiga kivist kirik, mille massiivset läänetorni lõpetab kaheksatahuline tornikiiver ja selle neljale küljele jäävad nurgatornid. Kolmelöövilisele kirikule liitub idas väiksem pikliku kujuga kooriruum. Kiriku põhjaportaali ette jääb eeskoda. Juurdeehitused on ka koori ida- ja lõunaküljel. Avad paiknevad kiriku kolmel küljel ja torni ülaosas. Avatäited on puidust. Kiriku peasissepääs on läänetorni all. Algselt tornita läänefassaadil oli roosaken ja petikrist. Kiriku võlvid ei ole säilinud, kuid koori kirde- ja kagunurgas on fragmente võlvikandadest. Sisustusest on alles kaks pronksist laelühtrit.
(Allikas: Kultuurimälestiste riiklik register, mälestis nr 23927)