Esileht
TARTUMAA
KODAVERE

KODAVERE MIHKLI KIRIK

Orienteeruv ehitusajalugu

Allikad

1.K. Kodres (1984). Arhitektuurimälestise pass. https://register.muinas.ee/public.php?menuID=archivalmaterial&action=view&id=1708

2. K. Erikson (2009). 14171 Maal "Ülestõusmine." Kultuurimälestiste riiklik register:https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=14171

3. K. Erikson (2009). 14172 Maal "Kolgata", Fr.Bauerle, 1817. Kultuurimälestiste riiklik register: https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=14172

4. K. Erikson (2009). 20244 Altar, 19.saj. Kultuurimälestiste riiklik register: https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=20244

5. K. Erikson (2009). 20245 Kantsel, 19.saj. Kultuurimälestiste riiklik register: https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=20245

6. K. Erikson (2009). 20243 Oreliprospekt, W.Sauer, Frankfurt A/Oder, 1902. Kultuurimälestiste riiklik register: https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=20243

7. EELK Arhiiv. Kodavere kogudus.1951-70.

Kiriku rajamine

Varasemad teated Kodavere kirikust pärinevad 15. Sajandist. Praegune kirik on teadaolevalt neljas hoone selle koha peal. Eelnevad pühakojad olid puust. (allikas 1)

1775-1777 ehitati praeguseni säilinud ühelööviline varaklassitsistlik punasest tellisest (allikas 1) Kodavere kiriku hoone:

• Ristkülikukujulse põhiplaaniga pikihoone, millele lisandub käärkamber idas

• Läänes 8-tahuline, ülaosas trummlikujuline haritorn sibulakujulise kupliga

• Läänefassaadil kolmnurkfrontoon

• Ümarkaarsed aknad eenduva segmentkaarses lukukiviga raamistuses

18. sajandist pärineb ka Kohrutatud vasest tornikukk. (allikas 2)

19.-20. saj

• 18/19. saj altarimaal "Kristuse kirgastamine" (Allikates ka "Ülestõusmine") (Allikas 2)

• 1817: altarimaal “Kolgata” Fr. Bauerle (Tartu) (Allikas 3)

• 1877: alatrimaal “Kristus merel” Dresdeni kunstnik Junker (Allikas 1)

• 19. saj II pool: altar ja kantsel (Allikas 4 ja 5)

• 1902: orel W. Sauer (Frankfurt A/Oder) (Allikas 6)

• 1966 elekter (Allikas 7)