Esileht
VIRUMAA
JÕHVI

JÕHVI MIHKLI KIRIK

Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-1180. Aruanne Jõhvi kirikus tehtud ehitusajaloo tähelepanekutest 1969.a. augustis toimunud põranda remondi ajal. V. Raam

foto allkiri autor aasta foto/negatiivi nr
 Kiriku üldvaade lõunast. Seina keskel hilisaegse päritoluga uks (tõen. 1725.a-st). Seina ja torni ülemises müüritsoonis näha ebaühtlaseks purustatud müüripinda. Torni luukavad ja kiriku aknaavad on saanud praeguse kuju tõenäoliselt 1725.a. taastamisperioodil.    V. Raam   1969   N-12151 
 Külgvaade SO-st lõunaseinale, kus hilisema krohvkattega varjatud purunenud müüripind on hästi täheldatav.   V. Raam   1969   N-12152 
 Kiriku sisevaade läänest idasse. Külgedel näha sisemised, sekundaarseiks oletatud tugipiilarid, neid ühendavad seinakaared ja osaliselt deformeerunud vormiga laevõlvistik. Kõrgemal paikneva põrandaga kooritravee all võlvitud keldriruumid.    V. Raam   1969   N-12153 
 Vaade sondaažile põhjaseina läänepoolseima tugipiilari idapoolse külje ja kirikuseina liitumiskohas. Seina vundamendiaste on veel väljapuhastamata.   V. Raam   1969   N-12154 
 Vaade sondaažile NW nurgas. Paremal algse tugipiilari sein. Vasakul kiriku läänesein. Side nende vahel on tihe ning vaieldamatult algne.    V. Raam   1969   N-12155 
 Vaade sondaažile lõunaseina keskmise tugipiilari idakülje ja kiriku külgseina vahel. Paremal tugipiilari müür, vasakul kirikuseina müür. Side on    V. Raam   1969   N-12156 
 Vaade sondaažile lõunaseina keskmise tugipiilari läänekülje ja kiriku külgseina vahel. Vasakul tugipiilari müür, paremal kiriku seinamüür. Side seina suhtes ilmselt sekundaarne.    V. Raam   1969   N-12157/1 
 Vaade sondaažile kiriku NO nurga tugipiilari ja põhjaseina vahel. Side puudub. Vasakul kiriku põhjasein, mis koos krohvikihiga suundub tugipiilari taha ja moodustab ukseava külje.    V. Raam   1969   N-12157/2 
 Jõhvi kiriku torni W-seinal asuv Taube suguvõsa vapikivi.   Repro raamatust M. Taube, Archiv I