Esileht
JÄRVAMAA
PAIDE

PAIDE PÜHA RISTI KIRIK

Orienteeruv ehitusajalugu

Allikad
1. Eesti arhitektuur 3. Harjumaa, Järvamaa, Raplamaa, Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa. Üldtoimetaja: Raam, Villem. Tallinn: Valgus, 1997.


Paides on kirik eksisteerinud juba 13. sajandist alates, esimesed teated kivikirikust pärinevad 16.sajandist.

1786 - taastati Liivi sõja ajal õhitud kirik.

1845 -  tulekahjus hävinesid kiriku barokne tornikiiver ja katus.

1847- 48 säilinud põhimüüristikule ehitati arhitekt G. Mühlenhauseni projekti järgi uus, neobaroksete sugemetega hilisklassitsistlik kirik:
pikihoonet lääne suunas pikendades saadi kaks korda suurem saalruum. Nelinurkne torn, millele püstitati telkkiiver, jäi hoone keskele. Torni otsas on tuulelipp aastaarvuga 1847.

Kiriku välisilme kujundavad reljeefsete krohviraamistustega ümarkaaraknad, portaalid ja kvaaderladu imiteeriv dekoratiivkrohv sokliosas ja hoone nurkades.
Interjöör on tagasihoidlik (liigendamata seinapinnad, sirge laudlagi), kooriruumi eraldab pikihoonest segmentkaarne võidukaar.

Samal, 1848.a. sai kirik ka neobarokse altari ja kantsli (kohaliku laudsepa Altorfi töö;  altarimaal - V. Baranhoff, 1848).
1909-1910 ehitati lääne eeskoda ja nelinurkne koor. 

1901 - valmisid vitraažaknad.