Esileht
PÄRNUMAA
SAARDE

SAARDE KATARIINA KIRIK

19.saj. historitsistliku kirikuhoone näide.

Saarde Katariina kirik on ehitatud 1858-59, samale kohale eelneva, 1684.a. ehitatud kirikuga, viimasest on säilinud O-sein ja võimalik, et osa N-seinast.

Saarde Katariina kirik on ühelööviline, puitlaega lihtne kirikuhoone. Viilkatus on kaetud "Rannila" plekiga (1996). Lääneseinas liitub pikihoonega väike, 4-nurkne koor, N-seinaga liitub avar, köetav käärkamber, mida kasutatakse talvekirikuna. W-fassaadi ilmestab sale, 8-tahuline puust haritorn, teravkaarset portaali kujundavad väikesed flankeerivad tornikesed ja vimpergilaadne ehisviil. Aknad on suured, teravkaarsed, esiküljel samalaadsed petikniššid. Ruumi kujundavad oreliväär (orel G.Knauff), massiivne võidukaar selle all asuva rippkantsliga, neogooti altarisein maaliga "Kristus ristil" (F.L.v.Maydell, 1835), kroonlühter 18.saj. ja rida seinalühtreid. Kiriku kujunduses on kasutatud maalitud paelornamenti karniisi kohal, kirikupingid on aaderdatud.

(Allikas: Kultuurimälestiste riiklik register, mälestis 16736)