Esileht
PÄRNUMAA
HALLISTE

HALLISTE PÜHA ANNA KIRIK

Piirkonna tüüpilise ehituslooga sakraalhoone.

Ehit. 15.s. II p.pärast 17.s. alguse purustusi taastati, 1781 lisati kivist läänetorn. 1816-23 lammutati kooriosa koos pikihoone idaseinaga ning pikendati kirikut ida suunas, muutes selle liigendamata saalruumiks. Pärast põlemist 1863 rekonstr. neoromaani vormides, (pühitseti 1867). Pikihoonet pikendati lääne suunas ja lisati uus torn. 1959 põlenud kirik taastati 1989-91 arh. U. Tiirmaa, ins T.Keskküla, kunstiajal. K.Alttoa, sisekuj. A.-H Õun. (EA)

Halliste Anna kirik on korduvalt varemeis seisnud. Algselt koosnes 3-löövilisest kahe traveega pikihoonest, kvadraatsest koorist ja käärkambrist. Piilarid olid tõen. 8-tahulised, liivakivist talumkapiteelidega. Koori põhjaseinast viis trepp võlvidele. Pärast põlemist 1863 rekonstr. neoromaani vormides: pikihoonet laiendati lääne suunas ja püstitati uus torn, põhja- ja lõunaküljele lisand. traseptilaadses laiendid. (EA)

(Allikas: Kultuurimälestiste riiklik register, mälestis 14476)