Esileht
SAAREMAA
MUSTJALA

MUSTJALA ANNA KIRIK

Orienteeruv ehitusajalugu

Allikad:


1. Eesti arhitektuur 2. Läänemaa, Saaremaa, Hiiumaa, Pärnumaa, Viljandimaa. Üldtoimetaja: Raam, Villem. Tallinn: Valgus 1996. 

Kiriku rajamine

Kirik on historitsistlik-eklektilise stiili tähelepandav näide. Valmis aastal 1893 ja projekteeris Peterburi arhitekt ja arhitektuuriajaloolane D.I. Grim. Kirikul on ühelööviline pikihoone, kitsam polügonaalne koor ning läänetorn. Kujunduses esinevad kõrvuti romaani ja gooti stiili motiivid. Rahapuuduse tõttu torn jäi madalam kui kavandatud ja kirik võlvimata. Nissi kirik on valminud sama projekti järgi kuid seal teostati projekt lõpuni.

 

Kirik valmis 1963. aastal. Ehitusaegsed katusekandmikud on säilinud muutusteta, katusekatted on asendatud. Eterniitkattele eelnenud hollandi-tüüpi keraamiliste katusekivide paigaldusaeg on teadmata - ei saa välistada, et tegemist oli algse kattematerjaliga.

Vt EELK Mustjala kiriku katuse restaureerimine. Muinsuskaitse eritingimused, Põhiprojekt. Rändmeister OP, Juhan Kilumets, Ain Pihl, 2017. Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 30447, digitaalselt kättesaadav.