Esileht
SAAREMAA
JAANI

SAAREMAA JAANI KIRIK

Üks väheseid Põhjasõja eelseid barokseid maakirikuid Eestis.
Paekivist kirikuhoonel on talalagi ja kõrge eterniidiga (1980) kaetud viilkatus. Ehitise väärtuslikum osa on hilisklassitsistliku nõelkiivriga läänetorn. Interjööris väärivad tähelepanu : võidukaar, marmoreeringuga barokne kantsel (18. sajand) ja nikerdfiguuridega barokne altar (17. – 18. sajandi vahetus), mõlemad Kuressaare meistri tööd, mis on teostatud naiivses kohmakas laadis.
Paekivist kiriku ehitamist alustati arvatavasti 1675. aastal pidalitõbiste kirikuks. Algne ühelööviline pikihoone valmis tõenäoliselt 1703. aastal, ümberehitatud 1840. aastatel. 1745. aastal muudeti algsete kaarakende kuju nelinurkseks. Torn on sekundaarne ja ehitatud ilmselt kahes järgus. 1842. a. püstitati ehitusmeister J. F. Schraderi projekti järgi hilisklassitsistliku nõelkiivriga läänetorn.
(Allikas: Kultuurimälestiste riiklik register, mälestis nr 27278)