Esileht
SAAREMAA
JAANI

SAAREMAA JAANI KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

ERA.5025.2.8782 // MKA A-7814 – Katuse restaureerimise aruanne. Kilumets, Juhan; Pihl, Ain. 2007.

Aruanne lae- ja katusekonstruktsiooni ulatuslikust restaureerimisest ning asendamisest. Aruandes 17 fotot ja 3 joonist. 

 

ERA.5025.2.10673 // MKA A-9705 – Kantsli kõlaräästa restaureerimistööde aruanne. Kilumets, Juhan. 2008.

Aruanne ilmselt 19. s. II poolest kiriku pööningul asunud hiljemalt 18. s. III veerandi kõlaräästast – räästa ajalugu, seisukord ja restaureerimisprotsess. Aruandes 9 fotod algolukorrast, restaureerimisest ja tulemusest. 

Muinsuskaitseameti arhiiv, registreerimise nr 27278, digitaalselt kättesaadav - EELK Saaremaa-Jaani kirik. Ülevaatusakt. Rändmeister OÜ, Ain Pihl. 2014.

Kirjeldatakse kiriku tarindust ja seisukorda, tehakse ettepanekud remonttöödeks. Akt sisaldab fotomaterjali koos kahjustuste kirjeldustega.

 

Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 25211, digitaalselt kättesaadav - Arheoloogiliste eeluuringute tegevuskava Saaremaal Orissaare vallas Jaani kiriku ümbruses. Arheoloog Garel Püüa, 2015.

Tegevuskava tingib vertikaalplaneerimise projekti koostamine. Kirjeldatakse uurimisküsimusi, tööde metoodikat. Tegevuskava sisaldab šurfide skeemi kõrgusmärkidega plaanil.

 

Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 26999, digitaalselt kättesaadav - Arheoloogilised eeluuringud Saaremaal Orissaare vallas Jaani külas asuval Saaremaa Jaani kiriku kinnistul. Arheoloog Garel Püüa, 2015.

 

Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 26336, digitaalselt kättesaadav - EELK Saaremaa-Jaani kirik. Orelirõdu restaureerimise tegevuskava. Rändmeister OÜ, Juhan Kilumets, 2015.

Tegevuskava käsitleb seen- ja puidumardikakahjustustega orelirõdutarindite restaureerimist. Sisaldab fotomaterjali koos kahjustuste kirjeldusega ning üldnõudeid tööde teostamiseks.