Esileht
SAAREMAA
JAANI

SAAREMAA JAANI KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

ERA.5025.2.8782 // MKA A-7814 – Katuse restaureerimise aruanne. Kilumets, Juhan; Pihl, Ain. 2007.

Aruanne lae- ja katusekonstruktsiooni ulatuslikust restaureerimisest ning asendamisest. Aruandes 17 fotot ja 3 joonist. 

 

ERA.5025.2.10673 // MKA A-9705 – Kantsli kõlaräästa restaureerimistööde aruanne. Kilumets, Juhan. 2008.

Aruanne ilmselt 19. s. II poolest kiriku pööningul asunud hiljemalt 18. s. III veerandi kõlaräästast – räästa ajalugu, seisukord ja restaureerimisprotsess. Aruandes 9 fotod algolukorrast, restaureerimisest ja tulemusest.