Esileht
SAAREMAA
KARJA

KARJA KATARIINA KIRIK

Ehitusajalugu ja restaureerimistöid käsitlevad publikatsiooni käsitlevad publikatsioonid

Publikatsioonid

 1. Freymuth, Otto Tööd Saare- ja Läänemaa kirikutes. - Odamees. 1924, nr. 5 (19)
 2. Kjellin, Helge Die Kirche zu Karris auf Oesel und ihre Beziehungen zu Gotland. Lund : Gleerups, 1928
 3. Tuulse, Armin Die Kirche zu Karja und die Wehrkirchen Saaremaas. – Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat 1938. Tartu Ülikooli Kunstiajaloo Instituudi väljaanded VIII. Tartu,1940
 4. Tuulse, Armin Karja-meister Saaremaal ja Ojamaal. - Issanda kiriku tööpõllul. Stockholm: Eesti Vaimulik Raamat, 1962
 5. Eesti arhitektuuri ajalugu. Toimetaja: Arman, Harald.Tallinn: Eesti raamat, 1965
 6. Helme, Sirje Veel kord märkidest Karja kirikus. - Kunst, nr. 1/1975, lk. 53-56
 7. Raam, Villem Nelinurkse kooritüübi mõningatest variatsioonidest Eesti keskaegses arhitektuuris. - Kunstiteadus Kunstikriitika nr 5/1983, lk. 88-118
 8. Väli, Heino Karja kirik ja kihelkond. Kuressaare: G. Trükk, 1988
 9. Raam, Villem Die Triumphbogenplastik der Kirche in Karja. – Denkmalkunde und Denkmalpflege. Wissen und Wirken. Festschrift für Henrich Magirius zum 60.Gebrtsdag am 1. Februar 1994. Dresden: Karl M. Lipp, 1995, lk.149-163
 10. Eesti arhitektuur 2. Läänemaa, Saaremaa, Hiiumaa, Pärnumaa, Viljandimaa. Üldtoimetaja: Raam, Villem. Tallinn: Valgus, 1996
 11. Alttoa, Kaur Saaremaa kirikud. Tallinn: Kunst, 1997
 12. Eesti kirikud, postkaarte Aivo Aia kogust. Tänapäev, 2001
 13. Kello, Karl Saaremaa Karja kirik Põhjala müütilises maailmapildis. Tallinn: K&O Offset, 2002
 14. Karja kirik 750. Karja: EELK Karja Püha Katariina kogudus, 2004
 15. Bome, Helen; Markus, Kersti Karja kirik - kõige väiksem "katedraal". - Kunstiteaduslikke Uurimusi, nr. 4/2005, lk. 9-51
 16. Markus, Kersti Keskaegne kunst aitab mõista eesti ajalugu. - Horisont, nr. 2/2006

Jooksev info