Esileht
SAAREMAA
RUHNU PUUKIRIK

RUHNU PÜHA MAGDALEENA KIRIK

Ehitusajalugu ja restaureerimist käsitlevad publikatsioonid

Publikatsioonid:
 

  • H. Werner. Runös Bauerkunst. - Jahrbuch für Bildende Kunst in den Ostseeprovinzen. Riga, 1909.
  • A. Tuulse. Runös gamla kyrka. - Annales Societatis Litterarum Estonicae in Svecia II. 1950-1954. Stockholm, 1955. 
  • K. Tihase. Vanimaid puitehitisi Eestis. - Ehitus ja Arhitektuur, nr 4, 1968.
  • K. Tihase. Eesti talurahvaarhitektuur. Tallinn, 1974.
  • Eesti Arhitektuur 2. Läänemaa, Saaremaa, Hiiumaa, Pärnumaa, Viljandimaa. Üldtoimetaja Raam, Villem. Tallinn : Valgus, 1996.
  • Ruhnu uus kirik 1912-2012 : ajaloo lühivaade ja allikapublikatsioone. Koostaja Sirje Simson. Ruhnu, 2012.


Jooksev info: