Esileht
LÄÄNEMAA
NOAROOTSI

NOAROOTSI PÜHA KATARIINA KIRIK

Orienteeruv ehitusajalugu

Allikad:
 1. Eesti arhitektuur 2. Läänemaa, Saaremaa, Hiiumaa, Pärnumaa, Viljandimaa. Üldtoimetaja: Raam, Villem. Tallinn: Valgus, 1996
KIRIKU RAJAMINE
u. 1500

Paest ja põllukivist ehitatud kiriku algkavatisse kuulusid:
 • Ristkülikukujulise põhiplaaniga 3-lööviline pikihoone;
 • Nelinurkne koor, mis on pikihoonest eraldatud laia ümara võidukaarega. Kooril on puust peegellagi; kirdenurgas on kolme liitmõikaga profileeritud ning elliptilise kaarega suur sakramendinišš; mõlemas külgseinas kaks laia istenišši;
 • Läänetorn, mille eenduv esikülg on kõrge kaare all avatud, kaare abil on avatud ka pikihoone lääneseinale toetuv torni tagasein. Fassaadile on pühakuorva kohale müüritud ümaraknamotiivi meenutav rõngasrist;
 • Müüritrepp põhjaseina paksendatud läänelõigus;
 • Lihtne, kahe pikisuunalise ematalaga laudlagi, mida kannavad kolm paari saledaid paest sambaid. Sambad on 8-tahulised ja kaunistatud laialt profileeritud tüvesevõruga;
 • Istenišš pikihoone lõunaseinas;
 • Kaks raidportaali: lääneportaalil on ellipsikujuline kaar ja palendiprofiilis kaksikturp, mis talumi vahendusel jätkub arhivoldis mõikapaarina; väike külgportaal lõunaseinas on ümarkaarne, talumita ning kaunistatud faasitud välisservaga. Lõunaportaali kõrval kivinõu pühitsetud vee hoidmiseks (seest ümar, väljast 8-tahuline);
 • Aknad pikihoone lõunaküljel ja koori idaseinas - need paiknevad kõrgel, on väikesed ning raamistatud lihtsate teravkaarsete raidpiitadega.
HILISEMAD MUUDATUSED
17. sajand
 • Põhja- ja lääneseina tehti laia 2-jaolise avaga barokse kujuga aknad, mille ülanurgad on erandlikult ära lõigatud.
 • 1630 – dolomiidist barokkepitaaf (J. Winter).
 • 1656 – barokk-kantsel (Elert Thiele).

18. sajand

1761 - Valmis rustikaalne koorirõdu.

u. 1770  ehitatakse:

 • Väike lõunaeeskoda;
 • Koori põhjaküljel asuv käärkamber;
 • Matmiskamber läänefassaadi ette, mis muudab algse peafassaadi teisejärguliseks.
19. sajand
 • 1863  - tõsteti pikihoone lage; lage toetavatele sammastele pandi vahele täiendav osa. Ehitati paepõrand.
 • Lääne- ja lõunaportaalid pööratakse tuleohutuse mõttes fassaadiküljega sissepoole (portaalid raiutakse välja ja pööratakse teistpidi).
 • Koori edelanurgas müüriti kinni käiguava oletatavale empoorile.