Esileht
LÄÄNEMAA
VIGALA

VIGALA MAARJA KIRIK

1952
Kiriku joonised.
(MKA arhiiv, säilik Ü-957)
Ilmar Maidla joonised: 1.asendiplaan, torni plaanid, kooripealse osa plaan, kiriku põhiplaan; 2.kiriku otsavaade ja eestvaade; 3.lõige A-A.

1951-1984
Vigala kirik. Kirjavahetus.
(MKA arhiiv, säilik 232)
Kirjavahetus EELK Vigala koguduse juhatuse ning Eesti NSV Riikliku Ehituskomitee vahel. Arutlusel kirikus läbiviidavad remonditööd.

1975
Vigala kirik. Plaanid. Vabariiklik restaureerimisvalitsus. E.Tukk.
(MKA arhiiv, säilik 576)
Joonised: 1.kiriku algne läänesein koos portaalialusega ja oletatava torni alusmüüritusega, lõige A-A, I korruse plaan; 2.situatsiooniplaan.

1983
Rapla rajoon, Vigala kiriku situatsiooniplaan. KRPI, Tallinn. U.Hermann.
(MKA arhiiv, säilik P-6451)

1986
Vahearuanne. Kivi-Vigala kiriku ülesmõõtmisjoonised. Köide XXII. KRPI, Tallinn. R.Vaiksoo, E. Lepp.

(MKA arhiiv, säilik Ü-740)
R. Vaiksoo mõõdistatud ja E. Lepa joonestatud joonised: 1.käärkambri põhiplaan, lõige A-A; 2.kivirist, ristimiskivi alus, nišš idaseinas, nišš lääneseinas; 3.kiriku põhiplaan.

1998
Vigala kirik. Katuse ja tornikiivri tehnilise seisukorra ülevaatus. Lähiümbruse vertikaalplaneerimine. Frantsiskus OÜ. A.Danil.
(MKA arhiiv, säilik P-11596)
Kiriku pikihoone, kooriruumi ja torni katusekatte ning selle kandekonstruktsioonide tehniline kirjeldus ja seisundihinnang. Katusealuse, kooriruumi põranda ja käärkambri ukse seenkahjustuste analüüs. Ettepanekud restaureerimiseks ja maaparandustöödeks.

2002
Vigala kiriku elektripaigaldise rekonstrueerimine. ELWO AS, Pärnu. Vello Vaimann, Tõnis Tamm.

(MKA arhiiv, säilik P-12170)
Ettekirjutused elektripaigaldise teostamiseks. Hoone elektrisüsteemi skeemid.

2004
Kirikutekstiilide inventarinimekiri nr 2. EELK Vigala Maarja kirik. Marju Raabe.

(MKA arhiiv, säilik A-11138)
Selgitus Vigala kiriku tekstiilide nimetuste ja olemuse kohta ning seletused liturgilistele värvidele.

2005
Vigala kiriku altari ja kantsli seisundi hindamine. Ennistuskoda Kanut, Tallinn.

(MKA arhiiv, säilik A-6256)
Varasemad restaureerimised ja oletatav seisund enne ülevärvimist 2005.a. suvel ja sügisel. Toimunud ülevärvimiste mõju hindamine. Kasutatud värvide loetelu ning kemikaalide ohutuskaardid. Fotomaterjal: enne ja pärast ülevärvimist.
 

2005
Vigala kirik. Interjöör. Uurimistööde programm. Ennistuskoda Kanut

(MKA arhiiv, säilik A-10236)

Uurimistööde program aruandes A-10235 kajastuvatele töödele.
 

2006
Vigala kirik. Interjöör. Uurimistööde aruanne. Ennistuskoda Kanut.

(MKA arhiiv, säilik A-10235)

Uuringud kirikuesemetel ja hoone osadel. Uuritud altarit, kantslit, pingistikke, orelivääre ja –prospekti, ka väiksemaid esemeid ja interjööri detaile (altarivõre, uksed). Teostatud sondaažid, mikrolihvid, SEM analüüsid.
 

1952
Kiriku joonised.
(MKA arhiiv, säilik Ü-957)
Ilmar Maidla joonised: 1.asendiplaan, torni plaanid, kooripealse osa plaan, kiriku põhiplaan; 2.kiriku otsavaade ja eestvaade; 3.lõige A-A.

1951-1984
Vigala kirik. Kirjavahetus.
(MKA arhiiv, säilik 232)
Kirjavahetus EELK Vigala koguduse juhatuse ning Eesti NSV Riikliku Ehituskomitee vahel. Arutlusel kirikus läbiviidavad remonditööd.

1975
Vigala kirik. Plaanid. Vabariiklik restaureerimisvalitsus. E.Tukk.
(MKA arhiiv, säilik 576)
Joonised: 1.kiriku algne läänesein koos portaalialusega ja oletatava torni alusmüüritusega, lõige A-A, I korruse plaan; 2.situatsiooniplaan.

1983
Rapla rajoon, Vigala kiriku situatsiooniplaan. KRPI, Tallinn. U.Hermann.
(MKA arhiiv, säilik P-6451)

1986
Vahearuanne. Kivi-Vigala kiriku ülesmõõtmisjoonised. Köide XXII. KRPI, Tallinn. R.Vaiksoo, E. Lepp.

(MKA arhiiv, säilik Ü-740)
R. Vaiksoo mõõdistatud ja E. Lepa joonestatud joonised: 1.käärkambri põhiplaan, lõige A-A; 2.kivirist, ristimiskivi alus, nišš idaseinas, nišš lääneseinas; 3.kiriku põhiplaan.

1998
Vigala kirik. Katuse ja tornikiivri tehnilise seisukorra ülevaatus. Lähiümbruse vertikaalplaneerimine. Frantsiskus OÜ. A.Danil.
(MKA arhiiv, säilik P-11596)
Kiriku pikihoone, kooriruumi ja torni katusekatte ning selle kandekonstruktsioonide tehniline kirjeldus ja seisundihinnang. Katusealuse, kooriruumi põranda ja käärkambri ukse seenkahjustuste analüüs. Ettepanekud restaureerimiseks ja maaparandustöödeks.

2002
Vigala kiriku elektripaigaldise rekonstrueerimine. ELWO AS, Pärnu. Vello Vaimann, Tõnis Tamm.

(MKA arhiiv, säilik P-12170)
Ettekirjutused elektripaigaldise teostamiseks. Hoone elektrisüsteemi skeemid.

2004
Kirikutekstiilide inventarinimekiri nr 2. EELK Vigala Maarja kirik. Marju Raabe.

(MKA arhiiv, säilik A-11138)
Selgitus Vigala kiriku tekstiilide nimetuste ja olemuse kohta ning seletused liturgilistele värvidele.

2005
Eesti orelite pass. 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, s A-6205)

2005
Vigala kiriku altari ja kantsli seisundi hindamine. Ennistuskoda Kanut, Tallinn.

(MKA arhiiv, säilik A-6256)
Varasemad restaureerimised ja oletatav seisund enne ülevärvimist 2005.a. suvel ja sügisel. Toimunud ülevärvimiste mõju hindamine. Kasutatud värvide loetelu ning kemikaalide ohutuskaardid. Fotomaterjal: enne ja pärast ülevärvimist.
 

2005
Vigala kirik. Interjöör. Uurimistööde programm. Ennistuskoda Kanut

(MKA arhiiv, säilik A-10236)

Uurimistööde program aruandes A-10235 kajastuvatele töödele.
 

2006
Vigala kirik. Interjöör. Uurimistööde aruanne. Ennistuskoda Kanut.

(MKA arhiiv, säilik A-10235)

Uuringud kirikuesemetel ja hoone osadel. Uuritud altarit, kantslit, pingistikke, orelivääre ja –prospekti, ka väiksemaid esemeid ja interjööri detaile (altarivõre, uksed). Teostatud sondaažid, mikrolihvid, SEM analüüsid.