Esileht
LÄÄNEMAA
NÕVA

NÕVA OLEVI KIRIK

Allika "Muinsuskaitse eritingimused. Fassaadi ja interjööri restaureerimise põhiprojekt. OÜ Vana Tallinn, Kalli Holland, Elo Sova, 2015. (Muinsuskaitseameti arhiiv P-17233 (lisadeta), digitaalselt kättesaadav)" andmetel on olemas veel järgmised dokumendid:

  • Haapsalu rajoonis Nõva külanõukogus asuva kiriku plaan. R. Kaasik, 1952;
  • Nõva kirik. Väliuuringute aruanne. Tehnilise seisundi hinnang. Restaureerimisettepanekud. Dendrokronoloogiline dateering. Koost. E. Mölder, J. Kilumets. Rändmeister OÜ, 2002.

E.E.L.K. Nõva kogudus. 12.08.1924-07.12.1938.
EELK arhiiv

E.E.L.K. Nõva kogudus. X/86. 01.01.1939-25.07.1960.
EELK arhiiv

E.E.L.K. Nõva kogudus. 29.03.1938-18.12.1992.
EELK arhiiv

2002
Lääne maakond, Nõva vald, Nõva küla. Nõva kirik. Dendrokronoloogiline dateering. Koost. A. Läänelaid
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5666)

2004
Oreli pass (Gustav Trenmann, 1885). Toomas Mäeväli.
(Muinsuskaitseameti arhiiv A-5858, digitaalselt kättesaadav)

2008
Kirikutekstiilid. Inventeerimine. Marju Raabe.

(Muinsuskaitseameti arhiiv A-11124, digitaalselt kättesaadav)

Nõva Püha Olevi kirik. Restaureerimiskontseptsioon. EKA Kunstikultuuri teaduskonna Muinsuskaitse- ja restaureerimise osakonna bakalaureusetöö. Koost. M. Putk. Tallinn.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-10641, digitaalselt kättesaadav EKA digiteegis).

2012
EELK Nõva kiriku restaureerimine. Tarindid. Muinsuskaitse eritingimused. Põhiprojekt. Koost. J. Kilumets, A. Pihl. Rändmeister OÜ.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-16320).

2015
Muinsuskaitse eritingimused. Fassaadi ja interjööri restaureerimise põhiprojekt. OÜ Vana Tallinn, Kalli Holland, Elo Sova.

(Muinsuskaitseameti arhiiv P-17233 (lisadeta), digitaalselt kättesaadav)

Sisaldab ehitusajaloolist ülevaadet, ajaloolisi kaarte ja fotosid, põhjalikku kirjeldust (sh seisund), väärtuslike detailide ja tarindite loendit, nõudeid töödele, viimistlusuuringute tulemuste kirjeldust.

2018
Vitraažakende konserveerimistööde tegevuskava. SA Eesti Vabaõhumuuseum, Heige Peets.

(Muinsuskaitseamet, digitaalselt kättesaadav)

2019
Kabeli vitraažakende konserveerimistööde tegevuskava. SA Eesti Vabaõhumuuseum, Heige Peets.

(Muinsuskaitseamet, digitaalselt kättesaadav)

Kunstimälestise konserveerimistööde aruanne. Vitraažaken (2 tk). SA Eesti Vabaõhumuuseum, Heige Peets.
(Muinsuskaitseamet, digitaalselt kättesaadav)

2020
Nõva kiriku idaseina akende restaureerimine. Tegevuskava. Rändmeister OÜ, Juhan Kilumets.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, digitaalselt kättesaadav)

 

Kunstimälestised Nõva kirikus. Toimik 4-13/14. I köide. Muinsuskaitseameti arhiiv. Registreerimise nr 14274-14275, 16394-16400.

Kunstimälestised Nõva kirikus. Toimik 4-13/14. II köide. Muinsuskaitseameti arhiiv. Registreerimise nr 16401-16418.