Esileht
LÄÄNEMAA
MÄRJAMAA

MÄRJAMAA MAARJA KIRIK

Muinsuskaitseameti arhiivi fotokogu

foto allkiri autor aasta foto/negatiivi nr
 Vaade võidukaarele ja koorile loodest.    R. Valdre   1964   7938/2 
 Vaade rekonstrueeritud ja taastatud triumfikaarele läänest.    T. Böckler   1958   N-1673/1 
 Käärkambri müüritise ehitamine ekspositsiooniruumiks.    T. Böckler   1961   N-4962/5 
 Vöödekaare konsool põhjaseinas pärast valamist.    T. Böckler   1958   N-1705/1 
 Kooriruumi loodenurga turba kapiteel enne rekonstruktsiooni teostamist. Vaade kagust alt.    T. Böckler   1957   N-1701/1 
 Kiriku- ja kooriruumis teostatud arheoloogiliste kaevamistega väljaveetud praht kasutatud kiriku loodenurgal madalama maapinna täitmiseks.    T. Böckler   1957   N-1710/1 
 Vaade võidukaarele ja koorile loodest.    R. Valdre   1964   7938/1 
 Kirikuruumi üldvaade idast pärast rekonstr. detailide taastamist.   T. Böckler   1958   N-1675/3  
 Fragment rekonstrueeritud idaaknast.   T. Böckler   1958   N-1703/3  
 Lõunaseina idapoolse akna läänepoolse põse ülaosa.    T. Böckler   1958   N-1738/3 
 Vaade läänest.    T. Böckler   1957   N-1742/1 
 Käärkambri müüritise ehitamine ekspositsiooniruumiks.    T. Böckler   1961   N-4962/2-3 
 Kooriruumi loodenurga turba kapiteel enne rekonstruktsioon savist. Vaade lõunast. N-1698/3   T. Böckler   1957    
 Vaade põhjapoolsele triumfikaare rekonstrueeritud ja taastatud baasisele ja loodenurga rippsamba konsoolile.    T. Böckler   1958   N-1673/2 
 Märjamaa kirik.    T. Böckler   1961   N-6632/2 
 Käärkambri müüristik enne remont-restaureerimist.    T. Böckler   1961   N-6632/1 
 Käärkambri müüride sisevaade enne remont-restaureerimist. N-6633/1   T. Böckler   1961    
 Käärkambri algne paeplaatidest põrand.    T. Böckler   1961   N-6633/2 
 Triumfikaare savist rekonstruktsioon. Vaade lõunapoolsele baasile kooriruumist.    T. Böckler   1957   N-1680/2 
 Triumfikaare põhjapoolse konsooli jälg kooriruumi lääneseinal.    T. Böckler   1957   N-1684/4 
 Kooriruumi krohvist puhastatud põhjasein. Paremal vertikaalselt ja all horisontaalselt uuesti müüritud seinaosa. All 2 tala – parempoolne söestunud otsaga, vasakpoolne kirvega raiutud.    T. Böckler   1957   N-1684/3 
 Fragment idaaknast.    T. Böckler   1958   N-1705/2 
 Kiriku idaakna A1 välisvaade. Fotol on näha osaliselt säilinud raidpiitade fragmente.   T. Böckler   1957   N-1706/2  
 Fragment kiriku kinnimüüritud lääneaknast A6 enne müüritise lahtivõtmist.    T. Böckler   1957   N-1731/2 
 Vaade kooriruumi edelanurga turbe konsooli jälgedele lõunaseinal.    T. Böckler   1957   N-1732/1 
 Kooriruumi kagunurga turbe konsooli jälg. Vaade loodest.   T. Böckler   1957   N-1732/2  
 Arheoloogilised kaevamised kooriruumis. Varisenud idasein.    T. Böckler   1957   N-1707/2 
 Torni lääneakna sisevaade.    T. Böckler   1957   N-1708/4 
 Torni idaakna aknalaual hilisema müüritise lammutamisel avastatud raidkivi fragmendid.    T. Böckler   1957   N-1709/1 
 Vaade torni ülaosa kirdenurga uuesti taastatud müüritisele.    T. Böckler   1956   N-1715/1 
 Torni ülaosa põhjaakende sisevaade. Avade vaheline post ja sillused on uuesti laotud.    T. Böckler   1956   N-1715/2 
 Vaade kagust torni II korruse loodenurka. Fotol näha kilpkaare astmed.    T. Böckler   1957   N-1715/3 
 Vaade vöödekaare purunenud konsoolile ja pilastrile lõunaseinal.    T. Böckler   1957   N-1716/1 
 Sisevaade torni läänekülje ülaosa taastatud müüritisele.    T. Böckler   1956   N-1718/4 
 Vana katuseviilu jälg torni idaküljel.    T. Böckler   1956   N-1721/3 
 Torni idakülje ülaosa parandatud müüritis.    T. Böckler   1956   N-1722/1 
 Kiriku lääneakna A6 ülaosa pärast müüritise lammutamist, varisenud fragmentide paigaldamist ja kinnitamist.    T. Böckler   1957   N-1724/1 
 Kiriku lääneakna A6 ülaosa pärast müüritisest vabastamist. Avamise käigus varises akna parempoolne kaarsillus, mis hiljem taastati. N-1730/1   T. Böckler   1957    
 Kiriku kinnimüüritud lääneakna A6 pärast müüritise lammutamist. Suures osas on varisenud ka säilunud aknaraamistik.    T. Böckler   1957   N-1730/2 
 Vaade kooriruumi idaseina taastatud müüritisele. N-1681/2   T. Böckler   1957    
 Kirikuruumi läänepoolse võlviku võlvi lagipunkt pärast võlvi krohvimist.    T. Böckler   1957   N-1679/5 
 Vaade vöödekaare purunenud sillusele kirikuruumi läänepoolsest võlvikust.    T. Böckler   1957   N-1679/3 
 Kirikuruumi idapoolse võlviku roiete savist rekonstruktsioonivariandid. Vaade edelast, alt.    T. Böckler   1957   N-1678/4 
 Vaade idast savist ühemõikalise roide variandile.    T. Böckler   1957   N-1677/3 
 Vaade läänest savist kahemõikalise roide variandile.    T. Böckler   1957   N-1677/2 
 Roiete savist rekonstruktsioonid. Külgvaade lõunast kirikuruumi idapoolses võlvikus. N-1677/1   T. Böckler   1957    
 Vaade rekonstrueeritud ja taastatud vöödekaare põhjaosale idast. N-1675/1   T. Böckler   1958    
 Vaade rekonstrueeritud triumfikaarele kagust. N-1674/2   T. Böckler   1958    
 Vaade võlvidele, rekonstrueeritud triumfikaarele, vöödekaarele, roietele ja kilpkaartele. N-1674/1   T. Böckler   1958    
 Uue põhjaukse raudsepised. N-1672a/4   T. Böckler   1958    
 Uus raudsepistega põhjauks. N-1672a/3    T. Böckler   1958    
 Lääneportaali põhjapoolne rekonstrueeritud baasis. N-1672a/2   T. Böckler   1958    
 Lääneportaali põhjapoolne rekonstrueeritud baasis vaadatuna edelast. N-1672/1   T. Böckler   1958    
 Kooriruumi krohvist puhastatud põhjaseinal on näha ülemine võlvialune seinapind ümberlaotuna. N-1684/2   T. Böckler   1957    
 Triumfikaare kooripoolsel serval krohvikihi alt paljandunud profiili fragment. N-1684/1   T. Böckler   1957    
 Vaade läänest kirikuruumi kirdenurga turba hävinenud konsoolile enne savist rekonstruktsiooni teostamist. N-1683/3   T. Böckler   1957    
 Vaade kooriruumi idaseina rekonstrueeritud-restaureeritud niššile. Nišši tagapõhjal näha algse nišši tagapõhja krohvi. N-1682/5   T. Böckler   1957    
 Vaade kooriruumi põhjaseina konstruktsioonile. Põlemise tõttu on seinapinnalt paekivi kihtidena varisenud. N-1682/3   T. Böckler   1957    
 Vaade kooriruumi lõunaseinale. Akna A2 alune seinapind. N-1682/2   T. Böckler   1957    
 Läänepoolse torniukse ava lõunapoolne põsk. N-1695/1   T. Böckler   1957    
 Raidkivid läänepoolse torniukse lõunapoolse põse müüritises. N-1692/2   T. Böckler   1957    
 Läänepoolse torniukse ava põhjapoolne põsk. N-1695/2   T. Böckler   1957    
 Torni I korrusel lõunaseinas asuv nišš pärast restaureerimist. N-1694/4   T. Böckler   1957    
 Raidkivi läänepoolse torniukse ava põhjapoolses müüritises. N-1694/1   T. Böckler   1957    
 Fragment kiriku lõunafassaadist. N-1693/5   T. Böckler   1957    
 Raidkivi läänepoolse torniukse ava põhjapoolses põse müüritises. N-1693/4   T. Böckler   1957    
 Raidkivi läänepoolse torniukse ava põhjapoolse põse müüritises. N-1693/3   T. Böckler   1957    
 Raidkivi läänepoolse torniukse ava lõunapoolse põse müüritises. N-1693/1   T. Böckler   1957    
 Raidkivi läänepoolse torniukse ava lõunapoolse põse müüritises. N-1692/3   T. Böckler   1957    
 Raidkivi läänepoolse torniukse ava lõunapoolse põse müüritises. N-1692/1   T. Böckler   1957    
 Lõunaseina lääne poolt esimene aken, Rekonstrueeritud raamistuse paigaldamine. N-1691/1   T. Böckler   1958    
 Kooriruumi kirdenurga turba kapiteeli säilunud fragmendid ja jäljed vastu põhjaseina. N-1689/2   T. Böckler   1957    
 Kooriruumi kirdenurga turba kapiteeli säilunud fragmendid. Kapiteeli peal näha kilpkaart ja roide vasakpoolset kaart. Vaade lõunast. N-1689/1   T. Böckler   1957    
 Kooriruumi kirdenurga turbe konsoolijälg (paremal tellinguposti) idaseinal. N-1688/4   T. Böckler   1957    
 Kooriruumi kirdenurga turbe konsoolijälg põhjaseinal. N-1688/3   T. Böckler   1957    
 Kooriruumi loodenurga turba kapiteeli rekonstruktsioon savist. Vaade roide ja kilpkaare algusele idast ülalt. N-1687/3   T. Böckler   1957    
 Vaade põhjaseina krohvi alt avastatud tala fragmendile. N-1687/2   T. Böckler   1957    
 Vöödekaare konsooli rekonstruktsioon savist. Vaade konsooli fragmendile idast. N-1699/1   T. Böckler   1957    
 Vöödekaare konsooli savist rekonstruktsioon. Vaade konsoolile lõunast. N-1699/2   T. Böckler   1957    
 Kooriruumi loodenurga turba kapiteeli rekonstruktsioon savist. Vaade lõunast alt. N-1700/4-5   T. Böckler   1957    
 Kooriruumi loodenurga kapiteel enne rekonstruktsiooni teostamist. Vaade kagust alt. N-1701/1   T. Böckler   1957    
 Idast I võlvi roiete taastamine. N-1703/1   T. Böckler   1958    
 Fragment rekonstrueeritud idaaknast. N-1703/2   T. Böckler   1958    
 Šurf kiriku põhjaseina välisküljel triumfikaare kohal. N-1703/4   T. Böckler   1958    
 Fragment rekonstrueeritud idaaknast. N-1704/1   T. Böckler   1958    
 Roiete taastamine kooriruumi võlvil. N-1704/2   T. Böckler   1958    
 Roiete taastamine idapoolsemal võlvil (kooriruumis). N-1704/3   T. Böckler   1958    
 Vaade põhjaseina krohvi alt avastatud tala fragmendile. N-1687/2   T. Böckler   1957    
 Põhjaportaali piirded peale remonti. N-1687/1   T. Böckler   1957    
 Kooriruumi loodenurga turba konsooli savist rekonstruktsioon. Vaade idast alt. N-1686/3   T. Böckler   1957    
 Kooriruumi edelanurga turba konsoolijälg lõunaseinal. N-1686/2   T. Böckler   1957    
 Kirikuruumi kirdenurga konsoolijälg põhjaseinal. N-1685/4   T. Böckler   1957    
 Vaade võlvi kagupoolsele võlvisiilule koori. N-1685/3   T. Böckler   1957    
 Akna A1 sillus. Fotol näha puhas, töödeldud kivi. N-1685/2   T. Böckler   1957    
 Säilunud roide fragmendid koori võlvikus. Roie suunaga võlvi lagipunktist edelasse. N-1685/1   T. Böckler   1957    
 Vaade vöödekaare lõunaseina hävinud konsoolile. N-1684/5   T. Böckler   1957    
 Triumfikaare põhjapoolse konsooli jälg kooriruumi lääneseinal. N-1684/4   T. Böckler   1957    
 Lääneportaali kohal asuv nišš pärast restaureerimist. Lääneportaali kohal asuv nišš pärast restaureerimist. N-1696/1   T. Böckler   1957    
 Lääneportaal enne uurimis-remontrestaureerimistöid. N-1697/2   T. Böckler   1957    
 Kooriruumi loodenurga turba konsooli savist rekonstruktsioon. Vaade alt. N-1698/2   T. Böckler   1957    
 Kooriruumi loodenurga turba kapiteeli rekonstruktsioon savist. Vaade lõunast. N-1698/3   T. Böckler   1957    
 Kooriruumi kagunurga turba konsooli jälg. Vaade loodest. N-1732/2   T. Böckler   1957    
 Kiriku kinnimüüritud lääneakna ülaosa üldvaade enne avamist. N-1736/1   T. Böckler   1957    
 Lõunaseina idapoolse akna läänepoolse põse ülaosa. N-1739/1   T. Böckler   1958    
 Lõunaseina idapoolse akna A2 aknalaud. N-1739/2   T. Böckler   1958    
 Idaakna põhjapoolne põsk. N-1739/3   T. Böckler   1958    
 Vaade kooriruumi põrandale pärast arheoloogilisi kaevamisi. Keskel: kivist altari alune. N-1740/1   T. Böckler   1957    
 Triumfikaare põhjapoolne murenenud ja osaliselt varisenud baas. Vasakul on näha põhjaseina nišši tagapõhi. N-1740/2   T. Böckler   1957    
 Arheoloogilistel kaevamistel leitud kooriruumi akna raidkivist fragment. Raamistiku ruumipoolne külg. N-1740/3   T. Böckler   1957    
 Arheoloogilistel kaevamistel leitud kooriruumi akna raidkivist fragment. Raamistiku väline külg. Fotol on näha osaliselt säilunud klaasivaltsi.    T. Böckler   1957   N-1740/4 
 Arheoloogilistel kaevamistel leitud kooriruumi akna raidkivist fragment. Raamistiku külgvaade.    T. Böckler   1957   N-1741/1 
 Torni lääneportaali piirete puhastamisel avastatud profileeritud kivi (parempoolne piire).    T. Böckler   1957   N-1741/4 
 Kiriku kooriruumis teostatud arheoloogiliste kaevamiste käigus altarialusest leitud keraamiliste kahhelkivide fragmendid (keskel kaks kujunduselt ühesugust fragmenti).    T. Böckler   1957   N-1743/1 
 Vaade võlvi konstruktsioonile kirikuruumi idapoolses võlvikus.    T. Böckler   1957   N-1746/1 
 Triumfikaare põhjapoolne baas.    T. Böckler   1957   N-1746/1 
 Vaade kirikuruumi idapoolseimast võlvikust triumfikaare sillusele. Ülal purunenud kilpkaar.    T. Böckler   1957   N-1746/2 
 Vaade võlvi konstruktsioonile kiriku läänepoolses võlvikus (võlvi lagipunktist kirde poole suunduva roide ümbrus).    T. Böckler   1957   N-1746/3 
 Kirikuruumi idapoolse võlviku põhjapoolne võlvipind.    T. Böckler   1957   N-1746/4 
 Triumfikaare lõunapoolse baasi savist rekonstruktsioon. Vaade kagust.    T. Böckler   1957   N-1747/1 
 Vaade kooriruumi põhjaseinale.    T. Böckler   1957   N-1747/2 
 Kirikuruumi kagunurga turba konsooli rekonstruktsioon. Vaade konsoolile põhjast.    T. Böckler   1957   N-1748/1 
 Kirikuruumi kagunurga turba konsooli rekonstruktsioon. Vaade konsoolile läänest.   T. Böckler   1957    N-1748/1 
 Triumfikaare lõunapoolse baasi savist rekonstruktsioon. Vaade kagust.    T. Böckler   1957   N-1748/2 
 Põhjaseina nišši konsooli jälg (kõrval vasakul sama joonistatud krohvipinnale).    T. Böckler   1957   N-1749/1 
 Triumfikaare põhjapoolne baas. Kaks valtsiga kivi.    T. Böckler   1957   N-1749a 
 Roheline eritooniliste paekivide võrdlus kiviimitatsiooni foonil.    T. Böckler   1957   N-1751/1 
 Käärkambri müüritise ehitamine ekspositsiooniruumiks.    T. Böckler   1961   N-4962/1 
 Käärkambri müüritise ehitamine ekspositsiooniruumiks.    T. Böckler   1961   N-4962/4 
 Käärkambri müüritise ehitamine ekspositsiooniruumiks.    T. Böckler   1961   N-4963/1 
 Käärkambri müüritise ehitamine ekspositsiooniruumiks.    T. Böckler   1961   N-4963/2 
 Vana kamina jäljed ekspositsiooniruumi kagunurgas.    T. Böckler   1961   N-4963/3-5 
 Vana kamina jäljed ekspositsiooniruumi kagunurgas.    T. Böckler   1961   N-4964/1-2 
 Käärkambri müüritise ehitamine ekspositsiooniruumiks.    T. Böckler   1961   N-4966/3 
 Käärkambri müüritise ehitamine ekspositsiooniruumiks.    T. Böckler   1961   N-4966/4 
 Käärkambri müüritise ehitamine ekspositsiooniruumiks.    T. Böckler   1961   N-4966/5 
 Vöödekaare konsooli savist rekonstruktsioon. Vaade idast   T. Böckler   1961    
 Kooriruumi loodenurk enne remont-restaureerimistöid.   T. Böckler   1957    
 Trepp rõdule lõunaseina ääres.   T. Böckler   1961    
 Läänepoolse kilpkaare taand-aste profiili jälg põhjaseina vöödekaare kõrval.   T. Böckler   1958    
 Idapoolse kilpkaare taand-aste profiili jälg põhjaseina vöödekaarel.   T. Böckler   1958