Esileht
LÄÄNEMAA
KASSARI

KASSARI KABEL

Eesti vanema kirikuarhitektuuri traditsioone järgiv 18.sajandi sakraalhoone.
Kabel on kivist ja rookatusega. Väheldane madal ühelööviline pikihoone (13,1x8,5m, ruumi kõrgus vaid 2,95m) on iseseisva koorita, läänes liitub temaga kõrgel soklil astmeliselt ülespoole ahenev kellatorn. Kagunurgal on väike ristvõlviga matusekabel. Arhailise ilme kujundavad paksud kiviseinad, väikesed harvad tiheda ruudustikuga aknad.
Tähelepanu väärivad mitmed ehitusdetailid. Kabeli peauks lääneseinas sarnaneb stiililt Pühalepa kiriku ustega, ka Stackelbergide matusekabeli uks lõunaküljel on sarnane ustega Pühalepas ja Kassaris.
(Allikas: Kultuurimälestiste riiklik register, mälestis nr 23519)