Esileht
LÄÄNEMAA
NOAROOTSI

NOAROOTSI PÜHA KATARIINA KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

19??
Noarootsi kirik. Inventeerimisjoonised.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü-1255)
 

1975
(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste osakonna arhiivi, toimik 4-13/13, köited I-III)

Esimeses köites on ka Noarootsi kirikut ja kirikuaeda puudutavad üldmaterjalid (ajaleheväljalõiked, fotod), materjalid Noarootsi kirikus ja kirikuaias asuvate skulptuuriteoste ja raiddetailide restaureerimise kohta 1975. aastal (ristimisvaagen, hauaplaat, lavatooriumi raiddetail ja puidust uks, rõngasristid).

1983
Arhitektuurimälestise pass. V. Raam

(Muinsuskaitseameti arhiiv)

Arhitektuurimälestise pass koosneb ehitise üldandmetest, ehitusajaloost, tehnilise seisukorra ja kahjustuste iseloomustusest, samuti teostatud restaureerimistööde lühikirjeldusest. Loetletud on kirikus asuvad kunstimälestised, arhitektuursed ja dekoratiivsed elemendid, bibliograafia ning ajaloolised allikad. Lisaks must-valged fotod.

1984
Noarootsi kiriku situatsiooniplaan. U.Hermann
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-6957)

Säiliku koosseis: seletuskiri, graafilises osas kiriku situatsiooniplaan.

1985
Noarootsi kirik ja pastoraat. U.Hermann
(Muinsuskaitseameti arhiiv, kalkade kaust, säilik  1001)

Kausta koosseis: kiriku situatsiooniplaan, 11 joonist pastoraadi: põhiplaan, vaated, detailid.

1985
Fotokoopiad Tartu Ülikooli Kunstiajaloo kabineti negatiividest. Köide V. Noarootsi kirik.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-1378)

Noarootsi kiriku klaasnegatiivid on valmistanud Haapsalu fotograaf Grünthal 1933. aastal. Kiriku põhiplaani ja pikilõike on mõõdistanud ja joonestanud N.Pulsen 1924.a. Fotod valmistas KRPI fotograaf O. Kõll.
 

1988
ENSV arhitektuurimälestiste kaitsetsoonide piiritlemine. Köide XXXVII, Noarootsi kirik kirikaiaga ja pastoraadiga.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-2259)

Säiliku koosseis: üldosa, arhitektuuriajalooline lühiülevaade, kaitsetsooni lühiiseloomustus, kaitsetsoonide üldrežiim, graafiline osa. Graafilises osas kiriku situatsiooniplaan.

2004
Eesti orelite pass. 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, s A-5858)

2006
Piksekaitse – maandustööd. MultiGroup OÜ.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-13490)

Piksekaitse seletuskiri, piksekaitse teostusjoonis, sertifikaadikoopiad.

2007
Noarootsi kirik. Katuse restaureerimistööde aruanne. Frantsiskus OÜ.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-7810)

Kiriku lühiajalugu ja katuse ning katusekonstruktsioonide seisund ja kirjeldus, joonised ja fotod katusest ja katusekonstruktsioonidest enne ja pärast restaureerimist.

2011

EELK Noarootsi Püha Katariina kirik : kirikutekstiilid. Koostaja: Marju Raabe
(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv)

2017
Katuse värvimis- ja parandustööde tegevuskava. Resteh OÜ
(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 30999)
 
Sisaldab katuse seisukorra kirjeldust ja fotot ning juhiseid katuse tõrvamiseks.