Esileht
LÄÄNEMAA
MÄRJAMAA

MÄRJAMAA MAARJA KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded


Johan Naha käsikirjad(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-3566)

Säilik sisaldab Märjamaa, Laiuse ning Lüganuse kirikute ülesehitusprojekte (Edgar Johan Kuusik, 1942) ning Osvald Miti pliiatsijoonistusi; Johan Naha eskiise ning käsikirjalisi märkmeid.

1956
Eelarve Märjamaa kiriku I ja II järjekorra restaureerimis-remont-tööde kohta. I. Tiido
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik E-68)

1956
Tehnilise seisukorra kirjeldus Märjamaa kiriku katuse ja torni konstruktsioonide kohta.  T. Böckler

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-68)

Märjamaa kiriku katusekonstruktsioonide ja torni kivist (kiivrita) ülaosa tehnilise seisukorra aruanne. Lisaks on lühike ehituskirjeldus ja kohapeal valmistatud skitsid torniülaosast koos mõõtmisandmetega. Ettepanekud remont-restaureerimistööde järjekorra kohta.

1960
Märjamaa kirik. Kalkad.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik K-200 I (ERA. T-76.1.17107)

Säilik sisaldab:

1. Torni viimase korruse sisevaated
2. Šurf nr. 1, kaevatud kiriku loode välisnurga juures
3. Kiriku akende plaanid
4. Akende sisevaated ja lõiked
5. Tööjoonis, aken
6. Kiriku torni plaanid
7. Torni põhjaseina joonis. Lõige D-D
8. Torni lõunaseina joonis. Lõige C-C
9. Torni lääneseina joonis. Lõige B-B
10. Torni idaseina joonis. Lõige A-A
11. Torni tüüpaknad ja uks
12. Aken A3 joonis ja lõige1:1
13. Aken A2 joonis 1:1
14. Aken A2 ülemise osa joonis 1:1
15. Aken A1 joonis 1:1
16. Akna lõige 1:1 ja materjalide spetsifikatsioon
17. Kirikuruumi idaseina põhjapoolse ukse kohal asuva seinapinna joonis
18. Akna joonis ja materjalide spetsifikatsioon
19. Arhitektuursete detailide jäljendid 1:1
20. Akna A2 sisevaade ja lõige

1960
Märjamaa kirik. Kalkad.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik K-200/II (ERA. T-76.1.17107)

Säilik sisaldab:

1. Torni ajutise katuse konstruktsiooni plaan
2. Akna A4 ülemine osa
3. Akna A4 raamistuse joonis
4. Vaade ja lõige 1:1
5. Kooriruumi loodenurga turba kapiteeli ja konsooli rekonstruktsioon
6. Triumfivõidukaare konsoolide rekonstruktsioonid
7. Akna A-3 ülemine osa
8. Akna A-1 ülemine osa
9. Akna A3 sisevaade ja lõige 1-1
10. Akna A1 sisevaade ja lõiked
11. Roide, vöödekaare ja trumfikaare baaside rekonstruktsioon
12. Kirikunurga turbanurga konsooli rekonstruktsioon
13. Akna A3 ülemine osa
14. Akna A2 sisevaade , lõige 1-1
15. Katuse plaan, sõlmed A,B,C,C'
16. Katuse lõige A-A ja sõlmed D,E,F,G,H,I,K
17. Materjalide spetsifikatsioon
18. Akna A2 sisevaade ja lõige 1-1
19. Sondaaz nr.1, kiriku läänefassaadi portaal, krohviga kaetud detailide avamine
20. Põhjaportaali joonis
21. Joonis 6 Põhjaportaali rekonstruktsioon
22. Joonis 7

1960
Märjamaa kirik. Kalkad.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik K-200/III (ERA. T-76.1.17107)

Säilik sisaldab akende ülesmõõtmisjooniseid mõõtkavas 1:1, aknakonstruktsiooni ja materjalide spetsifikatsioone.

1960
Märjamaa kirik. Valguskoopiad.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik K-200/IV (ERA.T-76.1.17107)

Säilik sisaldab valguskoopiaid akna materjalide spetsifikatsioonist ning akende ülemiste osade mõõtmisjoonistest.

1961
Märjamaa kiriku endise käärkambri ekspositsiooniruumiks ehitamise remonttööde projekt. T. Böckler
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-279)

Arhivaal koosneb seletuskirjast, käärkambri plaanist, lõikest ja vaadetest käärkambrile (fotod) (mõõtkavas 1:100) ning fotode nimistust.

1966
Tööjoonised Märjamaa kiriku katuse rekonstrueerimise kohta. V. Vaher
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-736)

Arhivaal koosneb katuse plaanist ja sõlmede joonistest ning materjalide spetsifikatsioonist.

1966
Eelarve Märjamaa kiriku katuse rekonstrueerimise kohta. V. Steinberg

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik E-1027)


1969
Aruanne kaevamistöödest Märjamaa kiriku juures. V. Raam
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-1167)

Arhivaal koosneb aruandest, põhjaportaali juures oleva sondaaži kirjeldusest ja järeldustest, kiriku loodenurga põhjaseina ääres oleva surfi kirjeldusest ja järeldustest ning illustreerivatest fotodest.


1975
Rapla rajoon. Märjamaa kirik. Asendiplaan. U. Hermann
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-2395)

Asendiplaan mõõtkavas 1:500.


1978
Märjamaa kiriku põhjaportaali ehitusjälgede uurimistulemused ja rekonstrueerimise aruanne. T. Böckler
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-4080)

Säilik sisaldab 1969.a. pinnase eemaldamisel, olemasoleva 18. saj. ukseava läve alt päevavalgele tulnud kunagise portaali ehitusjälgede uurimistulemusi ning rekonstrueerimisproblemaatika lahkamist. Lisaks 11 must-valget fotot, 11 illustreerivat joonist (T. Böckler) ning sondaaži nr.1 joonis ja kirjeldus.


1978
Märjamaa kiriku tehnilise seisukorra kirjeldus ja ülesmõõtmisjoonised.  T. Böckler

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü-425)

Arhivaal koosneb torni tehnilise seisukorra kirjeldusest, kiivri endise kuju määramise arvutustest, torni plaanidest, lõigetest, tüüpakende ja ukse joonistest, fassaadide vaadetest, fotodest.

1978
Märjamaa kiriku tornikiivri endise kuju määramine.  A. Joonsaar

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü-745)

Järg säilikule Ü-425. Kiriku tornikiivri endise kuju määramise arvutus-järelduskäik koos pildi-plaanimaterjalidega.

1983
Arhitektuurimälestise pass. V. Raam
(Muinsuskaitseameti arhiiv)

Arhitektuurimälestise pass koosneb ehitise üldandmetest, ehitusajaloost, tehnilise seisukorra ja kahjustuste iseloomustusest, samuti teostatud restaureerimistööde lühikirjeldusest. Loetletud on kirikus asuvad kunstimälestised, arhitektuursed ja dekoratiivsed elemendid, bibliograafia ning ajaloolised allikad. Lisaks must-valged fotod.

1986
Kiriku tornikiivri restaureerimisprojekt. A. Joonsaar
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-7431)

Arhivaal koosneb selgitavast tekstist ja üheteistkümnest joonisest koos märkustega.

1986
Kiriku raudbetoonvahelagede ja kuivdrentšeri tööjoonised. A. Joonsaar

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-7656)

Arhivaal koosneb eelarvest, ehitus-restaureerimistöid juhendavast tekstist ja tööjoonistest koos märkustega.

1987
Fotokoopiad Tartu Ülikooli kunstiajaloo kabineti negatiividest. Köide XVIII. Märjamaa kirik. Koostaja: H. Samel
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-1683)

Autor E.Selleke - fotod aastast 1938, kajastavad sõjaeelset seisundit.
Autor Armin Tuulse - fotod aasast 1943, fikseerivad sõjapurustusi.

1992
Märjamaa kiriku värvikavandid. T. Böckler
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik FP-625)

Arhivaal koosneb seletuskirjast, koosolekute aruannetest ja värvikavanditest:

1. Rõdu
2. Orel
3. Rõdu barjäärid, sambad
4. Pingid
5. Kantsel
6. Põhjaportaali uks
7. Torniuks

2000
Märjamaa kirik. Tehnilise seisukorra ülevaatus. Frantsiskus OÜ 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik  A-4024)

Kiriku tehnilise seisukorra ülevaatus ja ettepanekud restaureerimistöödeks. Viis värvifotot, kaks joonist.

2002
Märjamaa kiriku kooriruumi sisustus. I. Kannelmäe
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-12143)

Arhivaal käsitleb Märjamaa kiriku kooriruumi sisustuse renoveerimist. Juures on joonised erinevatest võimalikest sisustustest, joonised detailidest.

2003
Restaureerimistööde aruanne 2001-2003. Rändmeister OÜ
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5665)

Arhivaal sisaldab torni lõunaseina ja tugipiitade restaureerimise aruannet, s.h. probleemi ajalugu, seisukord ja muude tööde aruanne. Lisaks on fotod ja skitsid.

2005
Märjamaa kirik. Välisvalgustus. Tööprojekt. Triger-e OÜ
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-13165)

Säilik sisaldab:

1. Kooskõlastatuse koondtabel, kooskõlastused
2. Seletuskiri
3. Graafiline osa
4. Kiriku välisvalgustuse valgustugevuse arvutused
5. Materjalide spetsifikatsioon

2007
Märjamaa kiriku katus. Muinsuskaitse eritingimused ja restaureerimise põhiprojekt. A. Pihl, Rändmeister OÜ

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-15605)

Projekti seletuskiri sisaldab üldandmeid, ehituslugu, tarindite ja nende seisukorra kirjeldust, muinsuskaitse eritingimusi, restaureerimis- ja hooldustööde kirjeldust. Graafilises osas 7 illustreerivat fotot ning 11 joonist - katuse kandekonstruktsioonide plaan koos lisatavate detailidega, lõige, sõlmed, katuse plaan ning arhitektuuriajalooliselt väärtuslike detailide skeem; puidu ja terase spetsifikatsioonid.

2008
Läänesissepääsu treppide käetoed. Põhiprojekt. I. Kannelmäe, Stenhus OÜ
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-15604)

Säilik koosneb seletuskirjast ning tööjoonistest (läänesissepääsu plaan ja detailid; lõiked, vaade, võreukse ümberehitus). Lisaks 2 fotot (läänevälisuks väljast- ja seestvaates), võreukse sepiste eskiis (G. Vares) ning haagi tööjoonis.

2009
Märjamaa kirik. Lääne välisukse restaureerimine. Põhiprojekt. Stenhus OÜ

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik  P-17101)

Ukse restaureerimiskava, ukse joonis, foto.

2015
Märjamaa kirik. Katuse restaureerimine. Muinsuskaitse eritingimused. Põhiprojekt. Rändmeister OÜ.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-17110)

Projekt tellitud seoses pikihoone katuse amortiseerumisega. Kaust sisaldab muinsuskaitse eritingimusi, kultuuriväärtuslike tarindite loetelu ning fotosid ja tööjooniseid.