Esileht
LÄÄNEMAA
LIHULA

LIHULA ELIISABETI KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

1951

Lihula kogudus
Lihula Eliisabeti kogudus 17.03.1951-13.10.1970 (EELK konsistooriumi arhiiv)

Kaust sisaldab koguduse juhatuse koosolekuid, avaldusi, palveid, kirjavahetused usuasjade nõukogu volinikuga.
 

1952

Lihula kirik inventeerimisjoonis
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü-1248)

Kaust sisaldab kiriku asendi- , põhi -,orelirõdu- ja tornikorruse plaani. Samuti 1952.aastast vaateid lõunast ja idast.
 

1971

Lihula kogudus
Lihula Eliisabeti kogudus 29.03.1971-05.04.1983 (EELK konsistooriumi arhiiv)

Kaust sisaldab koguduse juhatuse koosolekuid, avaldusi, palveid, kirjavahetused usuasjade nõukogu volinikuga
 

1975

Lihula ajalooline keskus. Ajalooline õiend.
(Muinsuskaitseameti digiarhiiv)

Ajalooline õiend koosneb Lihula ajaloolisest ülevaatest, ehitus kirjeldusest ning illustratsioonidest.
 

2004


Eesti orelite pass.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, s A-5858) 

2016


Lihula kirik. Tornikiivri restaureerimine. Muinsuskaitse eritingimused. Põhiprojekt. Rändmeister OÜ.
(Muinsuskaitse arhiiv, säilik P-17480)

Projekt tellitud tornikiivri avariieelse seisukorra tõttu. Kaust sisaldab muinsuskaitse eritingimusi, kultuuriväärtuslike tarindite loetelu ja fotosid ning üldnõudeid ja tööjooniseid restaureerimistöödeks. 

 

Lihula kiriku tornikiivri restaureerimine.  J.Kilumets.
(Muinsuskaitse arhiiv, säilik P-17451)

Kaust sisaldab muinsuskaitse eritingimusi kiriku tornikiivri seisukorrast, pildimaterjale hetkeseisust, risttalastike plaane, toolvärgiraamide plaane ning kiriku vaadet kirdest.