Esileht
LÄÄNEMAA
KARUSE

KARUSE MARGAREETA KIRIK

Ülevaade teostatud uuringutest, restaureerimis- ja remonttöödest

1931
Kirikutorni katuse parandamine.

Lõhuti vana katus, tehti puidust katusekonstruktsioon ("puu wärgi tegemine"), rist, muna; tehti suuremaks uks. Katus kaeti uue plekiga.
Allikas: Karuse Margareeta koguduse kaust aastaist 1915-1938, EELK Konsistooriumi arhiiv.
1958 
Kontraforsside remont (üks kontraforss varisenud). 
Allikas: Karuse Margareeta koguduse kaust aastaist 1915-1938, EELK Konsistooriumi arhiiv.

1960 
Kiriku altariruumi katuse remonttööd. Laoti uuesti põhjapoolse külje S-kividest katus.
Allikas: Karuse Margareeta koguduse kaust aastaist 1915-1938, EELK Konsistooriumi arhiiv.

1964
Lääneportaali puhastamine lubjakihtidest. 
Allikas: Kultuurimälestiste Riiklik Register

1994
Karuse kiriku lõunaukse restaureerimine.

Allikas:  Karuse kiriku lõunauks. Restaureerimine. Arhitektuuribüroo „Vanad kirikud“.  Koostajad: J. Kilumets, T. Böckler, T. Parmakson. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-3085. 

1995
Pikihoone katuse vahetus


Allikas: Karuse kirik. Pikihoone katuse remondi tööjoonised. Arhitektuuribüroo „Vanad kirikud“.  A. Danil. 1995. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-10110.


1998
Uue tornikiivri ehitus, oreli remont


Vt Lääne Maavalitsuse dokument kirikukoguduste kohta
(https://laane.maavalitsus.ee/documents/910506/1123223/Kirikud_kogudused.rtf.)

2000

Põhjafassaadi vitraažakna restaureerimine

Allikas: Vitraažaken – klaasimaal 19. saj. Haapsalu raj. Karuse kirik. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik 4-13/7, III köide.
  
2004
Ristimiskivi rekonstrueerimine


Allikas: Karuse kirik. Ristimiskivi rekonstrueerimisprojekt. Rändmeister OÜ. Autor-arhitekt: Illar Kannelmäe. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-12809.

2006
Kiriku pikihoone lae avarii - restaureerimistööd

  • Lae krohvi ankurdamine laudise külge terasest seibide ja kruvidega (sh plekist korrodeerunud ankrute ja klambrite asendamine roostevabade ankrutega);
  • Krohvialuse laudise asendamine;
  • Krohviparanduste alusena roostevaba raabitsavõrk;
  • Krohviparanduste tegemine mördiga;
  • Lae stukkroseti taastamine;
  • Pealmise lubivärvikihi eemaldamine, lae värvimine (lubivärviga);
  • Avariitööd (roseti kinnitamine, krohvi- ja stukkitsoonide demonteerimine).

Allikas: Karuse kirik. Pikihoone lae eritingimused ja konserveerimise põhiprojekt. Rändmeister OÜ. J. Kilumets, E. Mölder, A. Pihl. 2005. Läänemaa Muuseumi arhiiv.