Esileht
LÄÄNEMAA
KARUSE

KARUSE MARGAREETA KIRIK

Ülevaade teostatud uuringutest, restaureerimis- ja remonttöödest

1931
Kirikutorni katuse parandamine.

Lõhuti vana katus, tehti puidust katusekonstruktsioon ("puu wärgi tegemine"), rist, muna; tehti suuremaks uks. Katus kaeti uue plekiga.
Allikas: Karuse Margareeta koguduse kaust aastaist 1915-1938, EELK Konsistooriumi arhiiv.
1958 
Kontraforsside remont (üks kontraforss varisenud). 
Allikas: Karuse Margareeta koguduse kaust aastaist 1915-1938, EELK Konsistooriumi arhiiv.

1960 
Kiriku altariruumi katuse remonttööd. Laoti uuesti põhjapoolse külje S-kividest katus.
Allikas: Karuse Margareeta koguduse kaust aastaist 1915-1938, EELK Konsistooriumi arhiiv.

1964
Lääneportaali puhastamine lubjakihtidest. 
Allikas: Kultuurimälestiste Riiklik Register

1994
Karuse kiriku lõunaukse restaureerimine.

Allikas:  Karuse kiriku lõunauks. Restaureerimine. Arhitektuuribüroo „Vanad kirikud“.  Koostajad: J. Kilumets, T. Böckler, T. Parmakson. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-3085. 

1995
Pikihoone katuse vahetus


Allikas: Karuse kirik. Pikihoone katuse remondi tööjoonised. Arhitektuuribüroo „Vanad kirikud“.  A. Danil. 1995. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-10110.


1998
Uue tornikiivri ehitus, oreli remont


Vt Lääne Maavalitsuse dokument kirikukoguduste kohta
(https://laane.maavalitsus.ee/documents/910506/1123223/Kirikud_kogudused.rtf.)

2000

Põhjafassaadi vitraažakna restaureerimine

Allikas: Vitraažaken – klaasimaal 19. saj. Haapsalu raj. Karuse kirik. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik 4-13/7, III köide.
  
2004
Ristimiskivi rekonstrueerimine


Allikas: Karuse kirik. Ristimiskivi rekonstrueerimisprojekt. Rändmeister OÜ. Autor-arhitekt: Illar Kannelmäe. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-12809.

2006
Kiriku pikihoone lae avarii - restaureerimistööd

  • Lae krohvi ankurdamine laudise külge terasest seibide ja kruvidega (sh plekist korrodeerunud ankrute ja klambrite asendamine roostevabade ankrutega);
  • Krohvialuse laudise asendamine;
  • Krohviparanduste alusena roostevaba raabitsavõrk;
  • Krohviparanduste tegemine mördiga;
  • Lae stukkroseti taastamine;
  • Pealmise lubivärvikihi eemaldamine, lae värvimine (lubivärviga);
  • Avariitööd (roseti kinnitamine, krohvi- ja stukkitsoonide demonteerimine).

Allikas: Karuse kirik. Pikihoone lae eritingimused ja konserveerimise põhiprojekt. Rändmeister OÜ. J. Kilumets, E. Mölder, A. Pihl. 2005. Läänemaa Muuseumi arhiiv.
  

2008
Põhjaseina vitraažakna konserveerimine

Asendati katkised ja liimiti mõraga tükid, vahetati tinaraam, paigaldati tuulerauad ülemistele paneelidele ning kititi mõlemalt poolt. 

Allikas: Karuse Püha Margareeta põhjaseina maalitud tinaraamistuses vitraaži konserveerimis-restaureerimistööde aruanne. Eesti Kunstiakadeemia klaasikunsti osakond, E. Koha. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-9662.