Esileht
LÄÄNEMAA
KARUSE

KARUSE MARGAREETA KIRIK

Orienteeruv ehitusajalugu

Allikad:
1. Eesti arhitektuur 2. Läänemaa, Saaremaa, Hiiumaa, Pärnumaa, Viljandimaa. Üldtoimetaja: Raam, Villem. Tallinn: Valgus, 1996 
2. Karuse kirik. Pikihoone lae eritingimused ja konserveerimise põhiprojekt. Rändmeister OÜ. Autorid: J. Kilumets, E. Mölder, A. Pihl, 2005. (Läänemaa Muuseumi arhiiv)

KIRIKU RAJAMINE
1260. aastad (allikas 1)
Tõenäoliselt 13. saj. teisel poolel rajati ühelööviline, kahe võlvikuga pikihoone (välislaius 11,9 m), millel puudusid torn ja käärkamber, samuti müüritrepp. Pelgupaigana kasutatud võlvipealsele pääses läbi viilu luukava redeli abil. Väiksema nelinurkse koorivõlviku (välislaius 8,6 m) kontsentriliselt laotud lame servjoonvõlv toetub madalatele kuubitaolistele konsoolidele.

Pikihoone erakordselt kõrgetel võlvidel on 4-nurksed nurgaturbad, vööndkaarel astmelised eendtoed (tuletatud ristpiilarist) ja kilpkaared.
Läänefassaadis asus kiriku ainus ukseava (seestpoolt riivpalgiga suletav). Laia peaust raamistab üheastmeline teravkaarne raidportaal, mille osaliselt rikutud talumiliist koosneb kahest ümarvöödist ja nende vahel paiknevast poolümarast rihvist. Portaali mõlema arhivoldiastme lukukivil on erandlikud maagilis-sümboolse tähendusega reljeefid: ülemisel kaarel kaks pealikuti neliklehte ja alumisel kaks pealikuti lehekolmikut, mis asetsevad eraldi ja on kujutatud pöörlevas rütmis (iga teravasabalise lehe laiemas otsas väike silm – auguke).
Pikihoone külgseintes ja kooriruumis asunud väikesed paarisaknad on tänaseks säilinud ainult kooris.
HILISEMAD MUUDATUSED
17.-18. sajand (allikas 1)
  • Lõunaukse rajamine (tõenäoliselt 17. saj.)
  • 1697 - valmis barokk-kantsel (Chr. Ackermann)
  • 1787 - valmis altar
  • Kiriku kõrvale puidust kellatorni rajamine (hävinud)
     
19. sajand
  • 1858-59 - ehitatakse torn, mis koos uue viiluga toetub kiriku lääneseinale ja eenduvatele külgedele. (allikas 1)
  • 1866 - valmib orel (Riia meister Martin). (allikas 1)

        Koori tugipiilarite ehitusaeg on dateerimata (V. Raami järgi uusaegsed). (allikas 1)

        Pikihoone praeguse peegellae tekkest on teada kaks versiooni:
  • 1858/59 peegellae ehitamine koos pikihoone seinte kõrgendamisega (võlvide purunemisaeg ja -põhjused teadmata) (allikas 1)
  • pikihoone lae stukkrosett dateeringuga 18. saj. II pool (allikas 2)