Esileht
TALLINN
KAARLI

KAARLI KIRIK

Teaduspublikatsioonid

 1. Kaarli kirik & kogudus. Koost. Pilliroog, Ene. Tallinn : EELK Tallinna Toompea Kaarli Kogudus, 1997
 2. Tamm, Egle; Kreem, Tiina-Mall Tallinna Kaarli kirik. Tallinn, 2007

Jooksev info

 • Tallinnast. [Kaarli-kirrik.] - Eesti Postimees. 1867, 22. veebr., lk. 60
 • Lühhikesed teadussed Tallinna Lutterusse usso kirrikudest. - Ristirahwa Pühhapäewaleht. 1875, 9. okt., lk. 326-327
 • Uus altari pilt Tallinna Kaarle kirrikus. - Ristirahwa pühhapäwa leht. 1879, 19. aug. (nr. 34), lk. 268
 • Tallinna Kaarli uuendatud kiriku ja uue oreli pühitsemine. - Eesti Kirik. 1923, 1. dets., lk. 6
 • Pealinna Kirikud. - Vaba Maa. 1923, 18. dets., lk.10
 • Tallinna Kaarli kiriku juubel. - Vaba Maa. 1929, 31. aug., lk. 7
 • Kirikuelu. /.../ Kaarli kirikusse põrandavaibad. - Rahvaleht. 1935, 29. nov., lk. 3
 • Kaarli koguduse aruanne ja eelarve kinnitati. - Uus Eesti. 1936, 8. apr., lk. 2
 • Vanametalli kogumine hoos: Vana kirikukell allveelaevastiku heaks. - Postimees. 1937, 11.okt., lk. 1
 • Kaarli kiriku kell allveelaevastiku sihtkapitalile. - Vaba Maa. 1937, 11. okt., lk. 9