Esileht
TALLINN
TOOMKIRIK

TALLINNA PÜHA NEITSI MAARJA TOOMKIRIK

Teaduspublikatsioonid
 1. Winkler, Rudolf Der Brand des Doms zu Reval im Jahre 1684. Reval : s.n., 19--?]
 2. Winkler, Rudolf Zur Geschichte der Domkirche und der Domgemeinde in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Reval, 1910
 3. Winkler, Rudolf Zur Geschichte der Domkirche und der Domgemeinde während der letzten 25 Jahre schwedischer Herrschaft in Estland. Reval : Mickwitz, 1913
 4. Karling, Sten Zur Baugeschichte der Domkirche zu Tallinn. Tartu : [s.n.], 1937
 5. Saarse, Kurt Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse 10 aastat. 1937
 6. Raam, Villem Toomkirik. Tallinn ; Eesti Raamat, 1973
 7. Saarse, Kurt Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse 10 aastat. 1997 (saatesõna õp. Ivar-Jaak Salumäe)
 8. Peets, Heige; Samma, Markus Tallinna Piiskopliku Toomkiriku ajaloolised lipud. - Renovatum anno 2002. Tallinn, 2002, lk. 35-38
 9. Mäeväli, Sulev Matustest ja hauatähistest Tallinna toomkirikus. [Tallinn] : Morgan Stuudio, c2004
 10. Mäeväli, Sulev Tallinna Toomkirikus 13.-15. sajandini toimunud ruumivormi arengu uurimisest 20. sajandil. - Tallinna Linnamuuseumi aastaraamat 2005/2007. Tallinn : Tallinna Linnamuuseum, 2007, lk. 119-141
 11. Kilumets, Juhan Tallinna Toomkiriku edelakabel. - Muinsuskaitse aastaraamat 2006. Tallinn, 2007, lk. 22-24
 12. Mäeväli, Sulev Tallinna toomkiriku epitaafid = Die Wappenepitaphe der Tallinner Domkirche = Epitaphs of the Tallinn Cathedral. Tallinn : Tallinna Toomkiriku epitaafe konserveerinud töökoda : Tallinna Piiskoplik Toomkogudus, 2008
 13. Брун�?, Дмитрий Дом�?кий �?обор. Таллинн : Издатель�?тво КПД, 2008


Jooksev info
 • Lühhikesed teadussed Tallinna Lutterusse usso kirrikudest. II. - Ristirahwa Pühhapäewaleht. 1875, 16. okt., lk. 335
 • Faber, Kurt Der Revaler Dom. - Ostdeutsche Monatshefte, Jg. 8. 1927, Mai, H. 2, S. 135-138, Ill.
 • Toomkiriku tüliküsimus lõplikult lahendatud. - Kaja. 1934, 6. okt., lk. 4
 • Toomkiriku sisemus jälle päevakorras. - Postimees. 1935, 1. veebr., lk. 6
 • Toomkiriku vanad vapid seintelt maha. - Postimees. 1936, 11. juuni, lk. 5
 • Kapitaalremont Tallinna Piiskopliku Toomkiriku orelile. - Eesti Kirik. 1940, 4. juuli, lk. 2