Esileht
TALLINN
JAANI

TALLINNA JAANI KIRIK

Teaduspublikatsioonid

 1. Oidekivi-Kaufmann, Maris, Tallinna Jaani kiriku Normann-Terkmanni oreli ajalugu ja taastamisvõimalused : töö muusikamagistri kraadi taotlemiseks. Magistritöö. Tallinn : Eesti Muusikaakadeemia, 2003
 2. EELK Tallinna Jaani kiriku taasavamine 10. juuni 2007 kell 10.00 (laululeht)
 3. Kreem, Tiina-Mall Tallinna Jaani kiriku väärtustest ja nende säilitamisest. - Muinsuskaitse aastaraamat 2007. Tallinn, 2008, lk. 26-28

Jooksev info

 • Tallinnast. [Uus Jani-kirrik.] - Eesti Postimees. 1867, 15. veebr., lk. 7-8
 • Tallinnast. [Kirriko pühhitsemine.] - Eesti Postimees. 1868, 3. jaan., lk. 6
 • Lühhikesed teadussed Tallinna Lutterusse usso kirrikudest. - Ristirahwa Pühhapäewaleht. 1875, 9. okt., lk. 326-327
 • Jaani kiriku remonteerimine lõppenud. - Vaba Maa. 1922, 3. okt., lk. 6
 • Pealinna Kirikud. - Vaba Maa. 1923, 18. dets., lk.10
 • Jaani kirik 60-aastane. - Päevaleht. 1927, 11. dets., lk. 9
 • Üleskutse Jaani kogudusele. - Vaba Maa. 1931, 15. nov.
 • Õhtu Jaani kiriku kaunistamiseks. - Rahvaleht. 1934, 19. nov.
 • Koolman, P. Vabadusplatsi ja Jaani kiriku ümberkorraldamisest. - Päevaleht. 1934, 11. dets., lk. 4
 • Ajalooline laud Jaani kiriku kantsli lael. - Vaba Maa. 1935, 29. aug., lk. 9
 • Jaani kiriku lammutamise küsimuse ümber. - Päevaleht. 1936, 30. mai
 • Laarman, Märt Mis saab Jaani kirikust? - Tänapäev. 1936, nr. 8, lk. 244-246
 • Jaani kirik lammutatakse. - Pealinna Teataja. 1937, 13. nov.
 • Jaani kiriku saatus otsustamisel. - Vaba Maa. 1937, 13. nov.
 • Uus Jaani kirik Vene turu ääre. - Päevaleht. 1937, 17. nov., lk. 7
 • Linnavalitsus pooldab Jaani kiriku asukohaks ... - Pealinna Teataja. 1937, 11. dets.
 • Vabadusväljaku tulevikuilme kujunemas. - Uudisleht. 1938, 19. okt.
 • Eestikeelne jumalateenistus Niguliste kirikus. - Uudisleht. 1939, 3. dets.

 • Tallinna Jaani kirik. - Eesti Kirik (ajakiri : 1950-). 1952, nr. 4, foto esikaanel, tekst esikaane siseküljel
 • Tallinna Jaani kiriku altar. - Eesti Kirik (ajakiri : 1950-). 1966, nr. 2, foto esikaanel
 • Tallinna Jaani kirik. - Eesti Kirik (ajakiri : 1950-). 1980, nr. 3, foto esikaanel, tekst esikaane siseküljel