Esileht
TALLINN
ROOTSI-MIHKLI

ROOTSI-MIHKLI KIRIK

Teaduspublikatsioonid

  1. Marran, Elfriede Tallinna rootsi koguduse Püha Mihkli kiriku kunstivara saatusest. - Vana Tallinn V (IX). Tallinn, 1995. Lk. 81-103
  2. Peets, Heige Kaasula. - Renovatum anno 2002. Tallinn, 2002. Lk. 33-34

Jooksev info

  • Lühhikesed teadussed Tallinna Lutterusse usso kirrikudest. III. - Ristirahwa Pühhapäewaleht. 1875, 23. okt., lk. 340