Esileht
HARJUMAA
HARJU-MADISE

HARJU-MADISE MATTIASE KIRIK

Arhiivifotod

1. Eesti Ajaloomuuseumi fotokogu, Harju-Madise
2. Veljo Ranniku fotokogu
3. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-1002. Harju-Madise kiriku ehitusajalooline probleemistik, uurimisülesanded ja lühike ajalooline õiend. 1968. Koostas: Villem Raam.
4. Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv, toimik 4-14/5, I köide
5. . Muinsuskaitseameti digiteeritud fotokogud