Esileht
HARJUMAA
HAGERI

HAGERI LAMBERTUSE KIRIK

Ülevaade teostatud uuringutest ja restaureerimistöödest

1936

Kirikus on 4 kroonlühtrit, 3 altaripilti (kirikus), 1 orel, 2 kirikukella.

Vt Eesti Evang. Luth. usu Konsistoorium. Hageri kogudus. 22.09.1904-30.08.1938. Hageri kiriku inventuur, 8.11.1936. EELK arhiiv.

Otsustati korda seada tühi ruum kirikus käärkambri poolsel küljel ja kasutada surnukuurina.

Vt Eesti Evang. Luth. usu Konsistoorium. Hageri kogudus. 22.09.1904-30.08.1938. Hageri koguduspäeva protokoll. 31.10.1936. EELK arhiiv.

Surnute hoiuruum vajab remonti.

Vt Eesti Evang. Luth. usu Konsistoorium. Hageri kogudus. 22.09.1904-30.08.1938. Kiri EELK Hageri koguduse juhatusele. 05.12.1936. EELK arhiiv.

1940

Kirik on nii väljast kui seest korras. Seesmiste seinte paneeli osas on niiskuis läbitunginud ja remonti rikkunud. Kiriku ja torni katused on tsingitud plekist, mis mitmes kohas juba roostetanud. Piksekaitset ei ole.

Vt EELK Hageri kogudus. 01.01.2039-10.06.1960. E.E.L.K. Konsistoorium. Akt. E.E.L.K. Hageri koguduses 26. ja 27. juunil 1940 teostatud välisrevisjoni asjas. Välisrevisjoni protokoll. EELK arhiiv.

1942

Otsustatakse kiriku altariruumis uuesti üles seada bolševike poolt maha võetud Eesti Vabadussõjas ja 1. maailmasõjas langenute nimetahvlid.

Vt EELK Hageri kogudus. 01.01.2039-10.06.1960. E.E.L.K. Konsistoorium. Akt. E.E.L.K. Hageri koguduse nõukogu koosoleku protokolli ärakiri 2. augustist 1942. EELK arhiiv.

1951

Kirikuhoone juures on viimane ulatuslik remont teostatud 24 aastat tagasi, hoone 35. a. juubeli puhul, seepärast vajab kirikuhoone hädasti remonti: parandada ja uuendada osaliselt katus, krohvida ja lubjaga valgendada välisseinad, puhastada osa siseseinu, parandada ja värvida aknaraamid ja uksed.

Vt EELK Hageri kogudus. 01.01.2039-10.06.1960. Protokoll nr 2-1951. 15.07.1951. EELK arhiiv.

1952

Sügisel möödub 60 aastat kirikuhoone juures ehitustööde lõpetamisest ja pühitsemisest. Möödunud aasta suvel teostatud remont ei olnud lõplik ja vajab jätkamist - täiendavat parandust vajab katus, uksed ja aknad tuleksid värvida ja kogu sisemus puhastada.

Vt EELK Hageri kogudus. 01.01.2039-10.06.1960. Protokoll nr 1-1952. 01.02.1952. EELK arhiiv.

Mineval aastal tehtud katuse parandamine oli osaline ja katus jookseb ikka mitmes kohas läbi. Tuleb ette võtta põhjalik parandamine ja vajadusel uuendamine. Võimalusel tuleks kogu katus üle värvida. Uste ja aknaraamide juures tuleb teha vajalised parandused, sisemised seinad, uksed ja aknaraamid üle värvida. Oreli juures tuleb teha vajaline jooksev remont ja häälestamine.

Vt EELK Hageri kogudus. 01.01.2039-10.06.1960. Protokoll nr 2-1952. 08.06.1952. EELK arhiiv.

1952. a suvel jätkati eelmisel aastal alustatud remonti - parandati uste ja akende piite ja raame, pinke, altariruumi põrandat, uste lukkusid, puhastati ja värviti lubivärviga siseseinu, värviti seest ja väljast kiriku uksed ja aknaraamid. Katuse juures tehti jooksvat parandust. Veel oleks vaja katus värvida.

Vt EELK Hageri kogudus. 01.01.2039-10.06.1960. Protokoll nr 1-1953. 04.01.1953. EELK arhiiv.

1958

1958. aastal kavandatakse parandada kiriku katus, kiriku ümber kohati varisenud kivimüür ja kiriku välissein, kus on pragunenud ja lahtisi kive.

Vt EELK Hageri kogudus. 01.01.2039-10.06.1960. Protokoll nr 1-1958 (22). EELK arhiiv.

Suvel teostati kirikuhoone juures remont. Kititi kiriku plekkkatuse plekktahvlite vahekohad ja kogu katus koos torniga värviti punakaspruuni õlivärviga üle. Parandati kiriku välisseina müüri, ehitati kiriku ette silikaattellistest uued väravapostid ja parandati kirikut ümbritseva aia müüri. Remonttöid tuleb jätkata - uuendada osaliselt lage, katta kirikuaeda ümbritsev kivimüür paeplaatidega.

Vt EELK Hageri kogudus. 01.01.2039-10.06.1960. Protokoll nr 1-1959(23). 17.01.1958. EELK arhiiv.

Remonttöid tehti 18.08 - 30.09. Parandati kirikuhoone välismüüri alumist, raudkivist osa. Lahtised kivid paigaldati ja tekkinud praod täideti mördi ja kivikildudega. Kititi plekkatuse plekktahvlite vahed värnitsakitiga. Värviti punakaspruuni (suuriku ja tinamenniku segu) õlivärviga kiriku katus ja torn. Värviti alumiiniumi-värviga torni rist ja tuulelipp, viimane asub katusel altariruumi kohal.

Vt EELK Hageri kogudus. 01.01.2039-10.06.1960. Lisaleht 1958. a tulude-kulude aruande juurde. EELK arhiiv.

1959

Värviti kirikuhoone uksed ja akende välisraamid ja tehti jooksvaid korrastustöid - asendati purunenud aknaklaase uutega, parandtai pinke, korrastati kõrvalhooneid ja piirdetarasid. Ulatuslikumaid remonte kirikuhoone juures ei teostatud.

Vt EELK Hageri kogudus. 01.01.2039-10.06.1960. Revideerimise akt, 02.05.1960. EELK arhiiv.

1960

Kirikuhoone on nii väliselt kui sisemiselt korras. Kahe aasta eest on parandatud ja värvitud õlivärvidega kiriku katus, mis on tsinkplekist.

Vt EELK Hageri kogudus. 01.01.2039-10.06.1960. Revideerimise akt, 02.05.1960. EELK arhiiv.

1966

Plaanitakse teha orelile põhjalik remont ning "ühtlasi remontida puhastada kirikuhoone niihästi seest- kui ka väljastpoolt".

Vt Hageri Lambertuse kogudus. 30.01.1961 - 30.12.1975. Protokoll nr 1/1966 (38). EELK arhiiv.

1968

Eelarves planeeritakse raha katuse värvimiseks.

Vt Hageri Lambertuse kogudus. 30.01.1961 - 30.12.1975. Protokoll nr 1/1968 (44). EELK arhiiv.

Puitplaatidega kaetud kiriku altariruumi pindala on u 140 m2. Plaatidele asetati punased vaibad, alla aga sai asetatud paekivipõrandale isolatsioonikiht. Loetletud on kasutatud ehitusmaterjalid koos maksumustega.

Vt Hageri Lambertuse kogudus. 30.01.1961 - 30.12.1975. Lisaleht nr 2 1968. a tulude-kulude aruande juurde. 16.02.1969. EELK arhiiv.

1970

Soetatud ehitus- ja remondimaterjalide hulgas on nimetatud välis- ja sisevärvid ning värnits (kirikukatuse/osaliselt/ ja kiriku siseseinade/osaliselt/ värvimiseks.

Vt Hageri Lambertuse kogudus. 30.01.1961 - 30.12.1975. Lisaleht nr 2 1970. a tulude-kulude aruande juurde. 24.01.1971. EELK arhiiv.

1971

Soetatud ehitus- ja remondimaterjalide hulgas on nimetatud puitplaadid kiriku kivipõranda katmiseks.

Vt Hageri Lambertuse kogudus. 30.01.1961 - 30.12.1975. Lisaleht nr 2 1971. a tulude-kulude aruande juurde. 16.01.1972. EELK arhiiv.

1972

Soetatud ehitus- ja remondimaterjalide hulgas on nimetatud linoleum kiriku kõrvalruumi põranda jaoks ja materjal kõrvalruumi tsementpõranda valamiseks.

Vt Hageri Lambertuse kogudus. 30.01.1961 - 30.12.1975. Lisaleht nr 2 1972. a tulude-kulude aruande juurde. 04.02.1973. EELK arhiiv.

1977

Välisvalgendus ja siseruumide osaline värvimine. Soetatud on muu hulgas ka eterniitplaate.

Vt Hageri Lambertuse kogudus. 12.02.1976 - 20.07.1986. Lisaleht nr 2 1977. a tulude-kulude aruande juurde. 22.01.1978. EELK arhiiv.

1979

Kavandatakse kirikusse gaasiküttesüsteemi rajamist, järgnevatel aastatel tegeletakse ettevalmistavate uuringute ja töödega.

Vt Hageri Lambertuse kogudus. 12.02.1976 - 20.07.1986. 1979. a tulude-kulude eelarve. 04.02.1979. EELK arhiiv.

Parandati aknalenge ja -raame.

Vt Hageri Lambertuse kogudus. 12.02.1976 - 20.07.1986. Lisaleht nr 1 1979. a tulude-kulude aruande juurde. 20.01.1980. EELK arhiiv.

1982

Krohviparandused, välisvalgendus, kirikukatuse värvimine, osaliselt sisemine värvimine.

Vt Hageri Lambertuse kogudus. 12.02.1976 - 20.07.1986. Lisaleht nr 1 1982. a tulude-kulude aruande juurde. 16.01.1983. EELK arhiiv.

1984

Kiriku lõunapoolne katuseosa vajab uuendamist ning vaja oleks küttesüsteemi.

Vt Hageri Lambertuse kogudus. 12.02.1976 - 20.07.1986. Protokoll nr 3/1984 (89). 19.02.1984. EELK arhiiv.

1985

Kroonlühtrite elektrijuhtmestik on amortiseerunud, siseseintel oleks vaja teha krohviparandusi ja valgendada määrdunud ja vihmaveest ärarikutud seinapinnad. Jätkatakse küttesüsteemi paigaldamiseks ettevalmistustööde tegemist.

Vt Hageri Lambertuse kogudus. 12.02.1976 - 20.07.1986. Protokoll nr 1/1985 (92). 17.02.1985. EELK arhiiv.

1987

Tuleks lõpetada katuse ueendamistööd ja panna uus tsinkplekk veel põhjapoolsele katuseosale u 300 m2 ulatuses ja tornikiivrile. Kapitaalremonti vajab käärkamber ja põhjapoolne kõrvalruum. Katuselt tulev vesi tuleks juhtida seintest kaugemale.

Vt Hageri Lambertuse kogudus. 07.01.1987-05.03.1995. Protokoll nr 1/1987 (97). 15.02.1987. EELK arhiiv.

Paigaldati uut katuseplekki, restaureeriti altarimaali.

Vt Hageri Lambertuse kogudus. 07.01.1987-05.03.1995. Lisaleht nr 2 1987. a tulude-kulude aruande juurde. 22.02.1988. EELK arhiiv.

Paigaldati tornikiivrile uut katuseplekki.

Vt Hageri Lambertuse kogudus. 07.01.1987-05.03.1995. Lisaleht nr 2 1988. a tulude-kulude aruande juurde. 12.02.1989. EELK arhiiv.

1988

Lõpetati kiriku kõrvalruumi kapitaalremont, jätkati käärkambri remonti.

Vt Hageri Lambertuse kogudus. 07.01.1987-05.03.1995. Protokoll nr 1/1988 (100). 21.02.1988. EELK arhiiv.

1989

Remonttööd surnukambri ruumis tuleb lõpetada, teha maalritöid ja väikene altar. Kirikutorni tuleb püstitada uus roostevabast terasest rist. 1967. a augustitormis purunenud risti asendamiseks, väikese torni tipus altariruumi kohal, tuleb teha projekt.

Vt Hageri Lambertuse kogudus. 07.01.1987-05.03.1995. Protokoll nr 1/1989 (102). 12.02.1989. EELK arhiiv.

1990

Plaanitakse läbi viia kiriku välisseinte niiskusisolatsiooni tööd ja ikka veel on taastmataa 1967. a augustitormis purunenud kirikuhoone idapoolne väike torn.

Vt EELK Hageri koguduse juhatuse kiri EELK konsistooriumile. 05.02.1990. Ekslikult kaustas: E.E.L.K. Nõva kogudus. 29.03.1938-18.12.1992. EELK arhiiv.

1992

Katus vajab osalist värvimist, välisukse värvipind vajab taastamist, müürid tuleb valgendada. 1991, a AS-il Harrest jäi osa plaanitud töid teostamata, mis tuleb nüüd lõpetada.

Vt Hageri Lambertuse kogudus. 07.01.1987-05.03.1995. Protokoll nr 2. 14.06.1992. EELK arhiiv.

1995

Kirik on korras, kuigi elektriküte teeb muret.

Vt Hageri Lambertuse kogudus. 07.01.1987-05.03.1995. EELK Lääne-Harju praostkond. EELK Hageri kogudus. Visitatsiooni protokoll. 05.03.1995. EELK arhiiv.

2011

Restaureeriti orel. Nimelise annetuse teinud inimeste nimed on jäädvustatud oreli juures mälestustahvlil.

Alustatakse altari- ja kantslivaipade kudumisega (autor Ehalill Halliste).

Toetused

Programmist "Pühakodade säilitamine ja areng 2014-2018" on eraldatud järgmised toetused:

2002. a kiriku akende restaureerimiseks 7030,28 €

2003. a kiriku akende restaureerimiseks 3691,16 €

2004. a akende restaureerimiseks 3691,17 €

2005. a akende restaureerimiseks 8308,51 €

2006. a akende restaureerimiseks 7669,40 €

2008. a akende restaureerimiseks 9586,75 €

Allikas: Kultuurimälestiste register

* Muinsuskaitseameti arhiivis vastavate tööde aruandeid ei leitud.