Esileht
HARJUMAA
JUURU

JUURU MIHKLI KIRIK

Piirkonna ajastu tüüpiline sakraalhoone.
Ristkülikukujuline, neogooti stiilis, krohvitud paekivihoone, kõrge 42,4m torniga. Uus põhikorpus on ehitatud varem püstitatud torni ja vana kooriruumi vahele. Kooriruumil hilisgootikas tüüpiline võlvlagi - see on eriti madalalt algav ja tähelepandavalt kõrgele küündiv ristvõlv. Erandlikud on pikad koonuskonsoolid ja mõigasroided.
Juuru Mihkli e. Miikaeli kirik on ehitatud algkujul arvatavalt 1300.a. paiku ühelöövilise võlvimata ja tornita hoonena. Säilinud tänini ainult koor algse põhiplaani ulatuses.
15.saj. ehitati kooriruumile võlvlagi.
1847.a. püstitati neogooti stiilis läänetorn (tules hävinud kiiver taastati 1965.a.)
1893-95.a. toimus kapitaalne ümberehitus (arh. E.Bernhard), kus algne pikihoone lõunaeeskoja ja uuema põhja-käärkambriga lammutati.
(Allikas: Kultuurimälestiste riiklik register, mälestis 15165)