Esileht
HARJUMAA
JÄRVAMAA
LÄÄNEMAA
PÄRNUMAA
SAAREMAA
TARTUMAA
VILJANDIMAA
VIRUMAA
VÕRUMAA
TALLINN
 
 
Andmebaasi tutvustus ja üldinfo
 
Kirikute nimekiri
 
Kirikute üldpublikatsioonide nimistu
 
Tagasiside

EESTI KIRIKUD

ESTONIAN CHURCHES
Digitaalse arhiivi "Eesti kirikud" eesmärgiks on koondada ühtsesse andmebaasi kirikute ehitusloo ja konserveerimisega seotud informatsioon ning muuta see kättesaadavaks ka internetis. Andmebaas on loodud Muinsuskaitseameti koordineeritava riikliku programmi "Pühakodade säilitamine ja areng 2003-2013" raames Eesti Kunstiakadeemia Muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna poolt ning täieneb järjepidevalt uute objektide ja materjalidega. Käesolevaks hetkeks hõlmab andmebaas Saare- ja Hiiumaa, Läänemaa, Harjumaa, Järvamaa ja Lääne-Virumaa ajaloolisi kihelkonnakirikuid, novembrikuuks on lisatud ka Ida-Virumaa kirikud.loe edasi

saaremaa läänemaa järvamaa v6rumaa p2rnumaa harjumaa viljandimaa virumaa tartumaa