Esileht
SAAREMAA

Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-10678. Idafassaadi ja katuse tõstmise eskiisprojekt. Koostajad: T. Parmakson; V. Raam. 1989.

foto allkiri autor aasta foto/negatiivi nr
 Kooriruumi ja käärkambri idafassaad.      1989    
 Kooriruumi viil. Kellarõdu talad ja kinnimüüritud luugiava vuuk on nähtavad teiselt poolt.      1989    
 Kooriruumi viil. Viil on pealt kaetud plaatidega. Vahepeal on plaadid ankurdatud risti sissemüüritud plaatidega. Viilu allosas asuvad “käpadâ€?.      1989    
 Kooriruumi viil “käppadeâ€? ja lõunapoolse karniisi lõpuga.      1989    
 Pikihoone lääneviilul on ülaosa lõpetatud dolomiitplokkidega, millel üks külg on kaldu tahutud.      1989    
 Pikihoone idaviilu põhjapoolne alaosa. Katusekate “jooksebâ€? karniisi peale, kuid viilu kaldosa algab 40-60 cm karniisist kõrgemalt.      1989    
 Käärkambri põhjasein. II korruse ukseava all on kolm talapesa, kus asusid trepirõdu kandvad talad.      1989    
 Käärkambri idasein. II k.luugiava all asuvad kaks talapesa (nähtavad seestpoolt), milles asusid kaubarõdu kandvad talad. Luugiava kohal asub pööningu piluaken, millest oli võimalik välja jätta (lükata) vintsitala.      1989    
 Põhjakülje idapoolne vana tüüpi kontraforss, mis näga taas päevavalgust pärast enam kui 500 aastat ootamist. Jälgitav on vana ehitustehnika laad – üks lapiti, kolm püstist plokki jne.      1989