Esileht
SAAREMAA

Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-492. Kaarma kiriku tehnilise seisukorra ülevaatus ja edasiste tööde programm. Kultuurimälestiste Riiklik Projekteerimise Instituut. Koostaja: T. Erelt. 1981.

foto allkiri autor aasta foto/negatiivi nr
 Vaade kiriku lääneküljel pikihoone loodenurga tugipiilari lääneküljele, kus hilisema värvi- ja lubjakihi alt paljastus vana hauaplaadi pind ladina ristiga keskel.   T.Erelt   1981 jaanuar    
 Pikihoone lõuanseina müüritis pikihoone keskteljel. Rõhtkiviridade vahel on kasutatud ka püstplokke. Tume kiht koosneb rohevetikatest urbsel dolomiidil.   T.Erelt   1981 jaanuar    
 Vaade pikihoone põhjaseinale lõunast. Keskel kinnimüüritud niÅ¡Å¡, millesse on müüritud hilisem epitaaf.   T.Erelt   1981 jaanuar    
 Sama. Vasakul ülanurgas niÅ¡i alusplaat.   T.Erelt   1981 jaanuar    
 Vaade sarika ja laetala deformeerunud ühendusele koori lõunaseina kohal. Puittüübel on purunenud.   T.Erelt   1981 jaanuar    
 Vaade Å¡urfis Å -1 tugipiilari edelanurgale. Piilari kõrval paljandusid kiriku pikiteljesuunalised skeletid (ilma panusteta).   T.Erelt   1980 september    
 Sama. Vt.ka Å -1 plaan.   T.Erelt   1980 september    
 Å urf Å -1 üldvaade lõunast. Paremal all tugipiilari vundament.   T.Erelt   1980 september    
 Å urf Å -1. Vaade tugipiilari ja seina ühendusele sokli tasandil edelast. Tugipiilari müüritis hilisem ning seinaga sidumata.   T.Erelt   1980 september    
 Sama, vaade lõunast. Pikihoone vundamendile on ette laotud täiendav tugimüür, mis on aga sidumata tugipiilariga. Keskel olev plaat on töödeldud pinnaga.   T.Erelt   1980 september    
 Sama, vaade edelast. Tugipiilari taldmik on seotud pikihoone vundamendi tugimüüriga.   T.Erelt   1980 september    
 Samas tugipiilari taldmiku edelanurga all paljandunud faasitud servadega plokk.   T.Erelt   1980 september    
 Vaade tugipiilari lääneküljele samas. All vasakul tugipiilariga sidumata tugimüür. Tikutoosi kohal olev kivi tugipiilaris on faasitud servaga.   T.Erelt   1980 september    
 Vaade Å¡urfile Å -2 koori edelanurgas. Vaade kagust. Vundament lahtistest põllukividest ilma mördita.   T.Erelt   1980 september    
 Vaade koori edelanurga tugipiilarile idast. Püstnurk näitab vana tugipiilari laiust. Vt.ka soklirandi lõppemist vuugi all.   T.Erelt   1980 september    
 Å urf Å -1 üldvaade lõunast.   T.Erelt   1980 september    
 Å urf Å -1 üldvaade lõunast.   T.Erelt   1980 september    
 Å urf Å -2. Vaade idast tugipiilari alumise sokliploki ja kooriosa sokliploki ühendusele.   T.Erelt   1980 september    
 Sama. Tugipiilar laotud vastu koori seina.   T.Erelt   1980 september    
 Vaade Å -2 kohal sokli ülemisele randile. Keskel olev plokk seob koori ja tugipiilarit. Plokki läbiv pragu tingitud tugipiilari ja koori vundamentide erinevast vajumisest.   T.Erelt   1980 september    
 Sama.   T.Erelt   1980 september    
 Vaade Å¡urfile Å -3 kiriku idaküljel koori ja käärkambri ühenduskohal. Vundament murtud dolomiidist. Etteaste näitab endist maapinda.   T.Erelt   1980 september    
 Väljapuhastatud kagunurk koori edelapoolsel tugipiilaril.   T.Erelt   1980 september    
 Sama. Vt.krohvipinna lõppemist. Vahetult mullakamara all olid matused.   T.Erelt   1980 september    
 Aste sokli ülemises randis kiriku idaseinas.   T.Erelt   1980 september    
 Å urf Å -3. Põllukivide rida sokli alumise randi all.   T.Erelt   1980 september    
 Sama. Alumine sokkel jookseb ühtlaselt käärkambri seinast kooriseina.   T.Erelt   1980 september    
 Vaade pikihoone lõunaküljel teise ja kolmanda võlviku tugipiilarile. Näha varasema piilari ülaosa praegusest kõrgemal. Vana ja hilisema tugipiilari teljed nihutatud. Akendel puudub raiddekoor.   T.Erelt   1981 märts    
 Vaade lõunakülje läänepoolsetele tugipiilaritele koos lääneviilu ja torniga.   T.Erelt   1981 märts    
 Vaade lääneviilule ja tornile põhjast. Räästakarniisi all näha raidkivist rõhtvöö.   T.Erelt   1981 märts    
 Vaade kiriku loodenurgale läänest.   T.Erelt   1981 märts