Esileht
SAAREMAA

Muinsuskaitseameti vallasmälestiste osakonna arhiiv, toimik 4-5/6, II köide. Kaarma kiriku seinamaalide (obj.744) restaureerimis-dokumentatsioon a.1970-1976. Koostajad: Filatov, Ivanova, Liin (?). Graafiline dokumentatsioon.

foto allkiri autor aasta foto/negatiivi nr
 Graafiline dokumentatsioon kooriruumi põhjaseina seisundi kohta enne restaureerimist.      1970    
 Graafiline dokumentatsioon kooriruumi põhjaseina seisundi kohta enne restaureerimist      1970    
 Graafiline dokumentatsioon kooriruumi põhjaseinal 1970.a. teostatud restaureerimistööde kohta.      1970    
 Graafiline dokumentatsioon kooriruumi põhjaseinal 1970.a. teostatud restaureerimistööde kohta.      1970    
 Graafiline dokumentatsioon kooriruumi põhjaseinal 1971.a.teostatud restaureerimistööde kohta.      1971    
 Graafiline dokumentatsioon kooriruumi põhjaseinal 1971.a.teostatud restaureerimistööde kohta.      1971    
 Graafiline dokumentatsioon idaseinal teostatud restaureerimistööde kohta (maalingute avamine idaseina ülaosas 1971.a.).      1971    
 Graafiline dokumentatsioon kooriruumi lõunaseinal teostatud restaureerimistööde kohta (proovipuhastused 1971.a.).      1971    
 Graafiline dokumentatsioon käärkambri idapoolsest traveest enne restaureerimist (1971.a.).      1971    
 Graafiline dokumentatsioon käärkambri idapoolsest traveest restaureerimistööde käigus (1971.a. avatud dekoratiivmaalingud).      1971    
 Graafiline dokumentatsioon käärkambri idapoolse travee laest enne restaureerimist (1971.a.).      1971    
 Graafiline dokumentatsioon käärkambri idapoolse travee laest restaureerimise ajal (maalingute avamine 1971.a.).      1971    
 Dekoratiivmaalingu fragment (lillornament) kooriruumi põhjaseina kilpkaare tipu kohal (graafiline kujutis 1971.a.).      1971