Esileht
SAAREMAA

Muinsuskaitseameti vallasmälestiste osakonna arhiiv, toimik 4-5/6, I köide

foto allkiri autor aasta foto/negatiivi nr
 Kaarma kirik           
 Vaade tornile läänest.   V.Raam       
 Vaade tornile loodest.   V.Raam       
 Vaade idast.   V.Raam   1976    
 Vaade edelast.   V.Raam   1976    
 Vaade lõunaseinale edelast.   V.Raam   1976    
 Vaade koorile lõunast.   V.Raam       
 Vaade koorile kagust.   V.Raam   1976 august    
 Vaade idast.   V.Raam   1976 august    
 Hauaplaat (hoone välisseinas). Paas, raid, murend. 15.saj (?).   V.Raam       
 Hauaplaat (hoone välisseinas). Paas, raid, murend. 15.saj (?).          
 Sisevaade ida suunas.   V.Raam   1973    
 Sisevaade ida suunas.   V.Raam       
 Sisevaade ida suunas.   V.Raam   1975    
 Tellingud pikihoone põhjaseinal.   V.Raam       
 Käärkamber pärast vaheseina lammutamist.   V.Raam   1975    
 Avatud algkiriku võidukaar maalingutega.   V.Raam   1975    
 Sondaaž lääneportaali kohal.   V.Raam       
 Kaarma kiriku kooriruumi SO sisenurk.   V.Raam       
 Kooriruumi kagunurk.   V.Raam   1975    
 Piilari kapiteel kooriruumis.   V.Raam       
 Krohviproovide võtmine pikihoone põhjaseinalt.   O.Kõll   1980 jaanuar    
 Krohvi- ja kiviproovide võtmine pikihoone põhjaseinalt.   O.Kõll   1980 jaanuar    
 Pikihoone põhjasein (seisundi detailvaade).   N.Strokov   1980 aprill    
 Pikihoone põhjasein (seisundi detailvaade).   N.Strokov   1980 aprill    
 Pikihoone põhjasein läänepoolseima piilariga (seisundi detailvaade).   N.Strokov   1980 aprill    
 Pikihoone põhjasein läänepoolseima piilariga (seisundi detailvaade).   N.Strokov   1980 aprill    
 Koori põhjasein (seisundi detailvaade käärkambri ukse kõrvalt).   N.Strokov   1980 aprill    
 Sooldumine koori põhjaseinal (detailvaade).   N.Strokov   1980 aprill    
 Koori põhjasein maalingutega (detailvaade sooldumisele).   N.Strokov   1980 aprill    
 Koori idasein (seisundi detailvaade).   N.Strokov   1980 aprill    
 Koori idasein sakramendiniÅ¡iga (seisundi detailvaade).   N.Strokov   1980 aprill    
 Siseportaali kapiteel. Dolomiit, kivivool. Arvat.13./14.saj.   A.Sillasoo   1980 august    
 Siseportaali kapiteel (külgvaade). Dolomiit, kivivool. Arvat.13./14.saj.   A.Sillasoo   1980 august    
 Siseportaali kapiteel inimpea kujutisega. Dolomiit, kivivool. Arvat.13./14.saj.   A.Sillasoo       
 Raidkivi läänepoolse piilari tahul. Dolomiit, raid, murend. 1602.   A.Sillasoo   1980 august    
 Raidkivi vapi kujutisega läänepoolse piilari tahul. Dolomiit, kivivool. 15.saj.   A.Sillasoo   1980 august    
 Reljeefne ornament (“viinapuuväätâ€?) läänepoolse piilari baasil. Dolomiit, kivivool. 15.saj.   A.Sillasoo   1980 august    
 Reljeefne ornament (“viinapuuväätâ€?) läänepoolse piilari baasil. Dolomiit, kivivool. 15.saj.   A.Sillasoo   1980 august    
 Reljeef (vapi, Peetruse – vasemal ja Pauluse – paremal kujutisega) keskmise piilari tahkudel. Dolomiit, kivivool. 15.saj.   A.Sillasoo   1980 august    
 Pikihoone põhjasein.   V.Raam   1983 veebruar    
 Pikihoone idasein (võidukaare lähedal vasakul pool).   V.Raam   1983 veebruar