Esileht
SAAREMAA

Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-1363. Aruanne komandeeringust Kaarma kirikusse augustis 1971. a. Vabariiklik Restaureerimisvalitsus. Koostaja: V.Buldas. 1971.

foto allkiri autor aasta foto/negatiivi nr
 Vaade kiriku pikihoone ja kooriruumi võlvipealseid eraldavale müürile (resp.pikihoone idaviilule) kooriruumi poolt. Fotol näha osaliselt katusekonstruktsiooni ning seinas olevat vertikaalset lõhet. Esiplaanil näha kooriruumi laevõlv.   V.Raam   1971 august    
 Vaade võidukaarele kooriruumi poolt. Vasakul näha roidekaarest väljakukkunud kivi asukoht, ühtlasi ka pragu laevõlvis. Paremal näha triumfikaare alla ehitatud kandepiilar. Näha pragu lõunapoolse tugikaare raidkivide ja nende peal oleva müüritise vahel.   V.Raam   1971 august    
 Vaade võidukaarele kooriruumi poolt. Vasakul näha roidekaarest väljakukkunud kivi asukoht, ühtlasi ka pragu laevõlvis. Paremal näha triumfikaare alla ehitatud kandepiilar. Näha pragu lõunapoolse tugikaare raidkivide ja nende peal oleva müüritise vahel.   V.Raam   1971 august    
 Vaade kooriruumi võlvidele pikihoone poolt. All näha idapoolne kolmikaken. Näha praod aknavõlvide tippudes ning kilpkaarega paralleelselt kulgev pragu laevõlvis. Vasemal näha põhjaseina juurde ehitatud tellingu lauaotsad. Ülal paremal näha lõunapoolses võlvisiilus olev pragu, mille kohal näib muutuvat võlvisiilu kalle.   V.Raam   1971 august    
 Vaade kooriruumi võlvidele pikihoone poolt. All näha idapoolne kolmikaken. Näha praod aknavõlvide tippudes ning kilpkaarega paralleelselt kulgev pragu laevõlvis. Vasemal näha põhjaseina juurde ehitatud tellingu lauaotsad. Ülal paremal näha lõunapoolses võlvisiilus olev pragu, mille kohal näib muutuvat võlvisiilu kalle.   V.Raam   1971 august    
 Vaade kooriruumi kirdenurgale. Põhjaseina katvate tellingute tagant näha põhjaseina kilpkaare all olev pragu. Näha ka praod laevõlvis.   V.Raam   1971 august    
 Vaade pikihoone lõunalöövist võidukaare tugisambale ja selle taga olevale koori põhjaseinale ning tellingule, millel toimub seinamaalingute väljapuhastamine.   V.Raam   1971 august    
 Sisevaade kooriruumi kagunurgale.   V.Raam   1971 august    
 Vaade pikihoone idaseina siseküljele võlvipealses katusealuses. Seinal näha algne võlvi kilpkaar ja selle all võidukaare kinnimüüritud ülaosa.   V.Raam   1971 august