Esileht
SAAREMAA

Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-195. Aruanne Kaarma kiriku väliuurimustest. Koostajad: V.Raam, K. Aluve. 1959.

foto allkiri autor aasta foto/negatiivi nr
 Vaade kirikule lõunast      1959    
 Vaade koori idaseinale   V.Raam   1959    
 Vaade Å¡urfile nr.1 koori idaseina vundamendis, kus koori sokkel täisnurgas langeb käärkambri sokli nivoole.   K.Aluve   1959    
 Vaade sondaažile nr.2 pikihoone lõunaseina juures, läänest teise kontraforsi läänepoolses nurgas   K.Aluve   1959    
 Vaade sondaažile nr.3 lõunaseina läänepoolseima kontraforsi idanurgas   K.Aluve   1959    
 Vaade Å¡urfile nr.3 pikihoone põhjaküljel kahe läänepoolseima kontraforisi vahel.   K.Aluve   1959    
 Vaade Å¡urfile nr.3 pikihoone põhjaküljel kahe läänepoolseima kontraforisi vahel.   K.Aluve   1959    
 Vaade sondaažile nr.5 pikihoone edelanurka toetavate kontraforsside vahelises nurgas   K.Aluve   1959    
 Vaade sondaažile nr.7 lõunaseinal läänepoolseima seinapiilari ja võlvi alla ehitatud kontraforsi vahel, kapiteelide kõrgusel.   V.Raam   1959    
 Pikihoone loodenurk pärast sondeerimist.   V.Raam   1959    
 Võlvipiilarid idast vaadatuna.   V.Raam   1959    
 Vaade lõunalöövile idast.   V.Raam   1959    
 Koori loodekonsool.   V.Raam   1959    
 Läänepiilari baas.   V.Raam   1959    
 Läänepiilari baas.   V.Raam   1959    
 Tornialuse kaare põhjapoolse palestiku talum.   V.Raam   1959    
 Orelitagune torni uks pärast sondeerimist.   V.Raam   1959    
 Vööndkaare konsool lääneseinas.   K.Aluve   1959    
 Põhjaportaali talum (idapoolne).   V.Raam   1959    
 Põhjaportaali talum (läänepoolne).   V.Raam   1959    
 Põhjaportaali talumi sisekülg (läänepoolne).   V.Raam   1959    
 Edela nurgapiilari karniis.   V.Raam   1959    
 Vaade endisele kiriklale.   V.Raam   1959    
 Kaarma liivaaugust leitud vana ahi (2 km kirikust, maalinna taga).   V.Raam   1959    
 Kaarma liivaaugust leitud ahi.   V.Raam   1959    
 Kaarma liivaaugust leitud ahi.   V.Raam   1959