Esileht
SAAREMAA

Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-8957. Tehnilise seisukorra akt Kaarma kiriku kohta. ENSV Arhitektuurivalitsus. Koostaja: T.Kallas.

Aruandes puudub eraldi fotoallkirjade nimekiri. Fotode allkirjadena on esitatud väljavõtted tekstist, milles on viidatud antud foto(de)le.
foto allkiri autor aasta foto/negatiivi nr
 Külgvaade lõunast. Läänepoolse löövivõlviku aknad on arvatavasti ümberehitamise ajal põhja- ja lõunaküljel seest ja väljast kaetud tugipiilaritega ning asendatud teistest madalamate ja kitsamate akendega.   T.Kallas   1955    
 Külgvaade lõunast. Läänepoolse löövivõlviku aknad on arvatavasti ümberehitamise ajal põhja- ja lõunaküljel seest ja väljast kaetud tugipiilaritega ning asendatud teistest madalamate ja kitsamate akendega   T.Kallas   1955    
 Külgvaade lõunast. Kolmas, pealt laudkattega kaetud tugipiit on heas korras. Neljandal tugipiidal puudub kate. Tugipiida ülaosast on laikudena langenud krohv.   T.Kallas   1955    
 Külgvaade lõunast.   T.Kallas   1955    
 Otsavaade idast. Viilu ja otsaseina läbib keskmise akna kohal vertikaalne pragu, mis kohati saavutab kuni 8 cm laiuse. Pragu on tekkinud Suure Isamaasõja aastail kiriku läheduses toimunud suurema plahvatuse tagajärjel.   T.Kallas   1955    
 Külgvaade põhjast. Pikihoone ja koori vahelise viiluserva paeplaatidest kate lagunenud. Fassaad on terves ulatuses varjatud puudega, mis soodustab müüritise niiskumist.   T.Kallas   1955    
 Otsavaade idast. Viilu ja otsaseina läbib keskmise akna kohal vertikaalne pragu, mis kohati saavutab kuni 8 cm laiuse. Pragu läbib viilu keskosas asuvat kinnimüüritud akent, mis on märgatav siseküljel.   T.Kallas   1955    
 Otsavaade idast. Kooriruumi pikihoonest lahutavat viilu läbib 4 suurema ja väiksema laiusega diagonaalpragu.   T.Kallas   1955    
 Külgvaade põhjast. Läänepoolse löövivõlviku aknad on arvatavasti ümberehitamise ajal põhja- ja lõunaküljel seest ja väljast kaetud tugipiilaritega ning asendatud teistest madalamate ja kitsamate akendega.   T.Kallas   1955    
 Aruandes puudub tekstisisene viide fotole   T.Kallas   1955    
 Aruandes puudub tekstisisene viide fotole   T.Kallas   1955    
 Aruandes puudub tekstisisene viide fotole   T.Kallas   1955    
 Suured praod esinevad kooriruumi võlviku aluspinnal. Nad läbivad võlvikut idaseina keskmise ja lõunaseina nurgapoolseima akna kohalt ning lõpevad kooriruumi edelanurgas.   T.Kallas   1955    
 Käärkambri peal asunud munkade eluruumi seinte ülaosas sideaine välja varisenud. Ruumil olnud parslaest vähe säilinud.   T.Kallas   1955    
 Aruandes puudub tekstisisene viide fotole   T.Kallas   1955