Esileht
VILJANDIMAA
KÕPU

KÕPU PEETRI KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

1999
Kõpu Peetri kirik. Katuse ja fassaadielementide remont – restaureerimistööde metoodiline juhend. Koostas AS Viljandi EKE projekt.
(Muinsuskaitseameti säilik P-11489)

Toimik sisaldab ülevaadet katuse juures vajaminevast tarvilikust tööst.
Sisaldab katuse aluskonstruktsiooni ja fassaadielementide tehnilise seisukorra kirjeldusi ja ettepanekuid remont-restaureerimiseks:  katusekatte vahetus koos aluskonstruktsiooni parandustega, kiriku saali ja pööningu ventilatsiooni taastamine ja kiriku lael oleva soojustuseks paigaldatud tselluvilla kobestamine.
Olemasolevad amortiseerunud katusekivid on sekundaarses kasutuses ja paigaldatud 1970. aastate alguses.


1999
Kõpu Peetri kiriku katuse remont – restaureerimise tööde aruanne. Koostanud ehitusinsener Leili Männik. Teostas AS L & T Koduehitus.

(Muinsuskaitseameti säilik P-11490)

Koos katusekividega vahetati alusroovitus ja 70% ulatuses poola-laudis tüüpi katus ning müürlatt. Korstnapits vahetati. Põhjapoolne tornitrepi valtsplekk-katus vahetati koos pleki ja aluskonstruktsioonidega, ka müürilatt.


2004
Hooldustöö (kiriku käärkambris ja selle eesruumis). Koostas Hedi Vilumaa, EELK Kõpu Peetri koguduse õpetaja.

(Muinsuskaitseameti säilik A-5737)

Toimik sisaldab hooldustööde nimekirja käärkambris tehtud töödest seinte krohviparandustest ja värvimisest, akende klaasimisest, põrandalaudade restaureerimisest ja osalisest vahetusest, 1970. a paigaldatud küttekolde väljavahetusest, uste hooldusest ning elektritöödest.

2005
Eesti orelite pass. 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, s A-6204)

2006
Kõpu kirik. Torni muinsuskaitse eritingimused ja restaureerimise põhiprojekt. Koostaja Ain Pihl, Rändmeister OÜ.

(Muinsuskaitseameti säilik P-14533)

Sisaldab tehnilise seisukorra ülevaatuse järgselt valminud restaureerimisprojekti. Tarindite kirjeldus koos seisukorra aruandega, muinsuskaitse eritingimused ja kavandatavad lahendused, 8 värvifotot, joonised: torni kahjustuste plaanid; liited ja plaanid avade tähistusega, lõige; otsavaade.


2010
Kõpu kirik. Torni muinsuskaitse eritingimused ja restaureerimise põhiprojekt. Koostaja Ain Pihl, Rändmeister OÜ.

(Muinsuskaitseameti säilik P-16006)

Projekt sisaldab uuringuid vajaminevate tehtavate tööde osas tornis koos avatäidetega.

2011
EELK Kõpu kirik. Pööninguruumide restaureerimine. Muinsuskaitse tingimused. Põhiprojekt. Koostaja Juhan Kilumets, Rändmeister OÜ.

(Muinsuskaitseameti säilik P-16007)

Projekt sisaldab tööde nimistut restaureerimise töödest pööninguruumides. Põranda ehitus, amortiseerunud korstnajala ehitus koos korstnapitsiga. Kella torni ja pööningu vahele paigaldatakse tuletõkkeuks ning kellatorni paigaldatakse Viljandi muuseumis olnud hoiul viilualune kell daatumiga 1793.
 

2012
Kõpu Peetrikoguduse kiriku torni IV vahelae, kellatooli ja kellaluukide restaureerimine. Aruanne. Koostanud Leili Männik. Teostatud OÜ Rändmeister.

(Muinsuskaitseameti säilik A-10861)

Toimik sisaldab tehtud restaureerimistöödest tornis. Parandati kellatorni luugid ja trepi astmeid ning paigaldati Viljandi muuseumist tagasisaadud tornikell ning tornipleki taastajate nimedega puutahvel paigaldati torni.


2012
Kõpu kirikuaia põhiprojekt. Koostanud Toomas Põld Loovmaastik OÜ.

(Muinsuskaitseameti säilik P-16251)

Toimik sisaldab: kooskõlastused, Kõpu kirikuaia muinsuskaitselised eritingimused, Kõpu kirikuaia maastikuarhitektuurse põhiprojektiosa koostamist, Kõpu kirikuaia välisvalgustuse põhiprojektiosa koostamist, kiriku vee -ja kanalisatsiooniühenduste projekteerimine.

2014
Peetri koguduse kiriku torni ja pööninguosa restaureerimine. Koostaja Leili Männik. Tööd teostanud Rändmeister OÜ.

(Muinsuskaitseameti säilik P-12141) 

Kaust sisaldab Muinsuskaitseameti luba tööde teostamiseks, seletuskirja, trükitud fotosid (35tk) restaureerimistööde käigust, ehituse töökoosolekute protokolle, jooniseid (talade plaan, müürlattide plaan), 8 värvifotot tornikiivri kandekonstruktsiooni restaureerimisest. Lisaks sisaldab kaust pööningu tööde kirjeldust (pööningu trepi tõstmine, tuletõkkeukse paigaldamine), korstna tööde kirjeldus (siselõõri paigaldamine, korstnapitsi taastamine) ja torni ja külgehitiste fassaadi taastamise tööde kirjeldust (müüritise taastamine, krohvimine, värvimine lubivärviga, sokli suuremas mahus avamine), teatist samblike-vetikate-hallituse proovitõrjete teostamisest; avatäidete restaureerimise tööde kirjeldust, välisukse värvipassi (Reet Talimaa).