Esileht
VILJANDIMAA
PILISTVERE

PILISTVERE ANDREASE KIRIK

Ülevaade teostatud uuringutest ja restaureerimistöödest

1927
Tsinkplekk katuse ehitamine.

Papist hädakatus oli paigaldamisest alates läinud kogudusele maksma vähemalt kahe tsinkkplekk katuse raha, sest seda tuli pidevalt remontida. Katus sai kannatada 1905. aastal, kui torn katusele kukkus.

1932
Kiriku välisilme ulatuslik remont.

1937
Kiriku interjööri ulatuslik remont.

Tehti krohviparandusi ja valgendati kirikut ning osaliselt vahetati välja mädanenud põrand.

1944
Hävineb enamik kiriku kõrvalhooneid.

Enne sõda oli Pilistvere kirikul 17 abihoonet, millest hävis 11. Kiriku välisseinad said väiksemaid mürsu kahjustusi. Pilistvere kiriku 19. sajandist pärinev abikirik Ristil hävitati 1941. aastal hävituspataljoni poolt.

1958
Müürikäigu avamine.

Avati kinnimüüritud trepp ja endisaegne käik torni läbi põhja- ja lääneseina. Seoses sellega kõrvaldatakse vääritrepp ja osa vääri. Ühtlasi eemaldatakse kiriku välisseintelt mürsu kahjustusi.

1974
Torn saab eterniitkatuse.

Nõukogude perioodil ei suudetud suuremahulisi remontöid teha, kuid tehti pidevalt väiksemaid parandusi.

1983. ja 1984
Raiddetailide osaline väljapuhastamine.

1990
Torni taastamine.

Torn taastatakse 1905. aastal hävinud torni välise eeskuju järgi.

2015
Siseviimistlusuuringud ja väärimaalingute osaline välja puhastamine.

Käärkambri lae remont (demonteerimine, talade asendamine, uue laudise paigaldus, soojustamine.

Vt Pilistvere kiriku käärkambri lae remont - restaureerimise aruanne. OÜ Mulgi Maaehitus, Madis Randaru, 2015. Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 39367, digitaalselt kättesaadav ja Muinsuskaitseameti PÜP toetused

Toetused

Programmist "Pühakodade säilitamine ja areng 2014-2018"

2013. a käärkambri avarii-remonttöödeks, summas 3 200 €

* Muinsuskaitseameti arhiivis vastavate tööde aruandeid ei leitud.

Allikas: Muinsuskaitseamet