Esileht
VILJANDIMAA
PÕLTSAMAA

PÕLTSAMAA NIGULISTE KIRIK

PUBLITSEERIMATA ARUANDED

1947
Jõgeva maakond, Põltsamaa linn, Lossi 3. Põltsamaa kirik. Mõõtmisjoonised.

Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik Ü-1258
Sisaldab kopeeritud jooniseid (1947. a) – põhiplaan, vaade kirdest, edelast, loodest, kagust.

 

1957
Põltsamaa kirik. Kiriku juurdeehituse projektülesanne.

Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-11826
Sisaldab seletuskirja (katlamaja ehitus, laulukoorile vajaliku ruumi rajamine, kiriku hooldamiseks/kütmiseks vajalike eluruumide ehitus), finantsarvutust, ehitusmaterjalide kirjeldust ja jooniseid: asendiplaan, põhikorruse plaan, keldrikorruse plaan, vaated, lõige. Lisaks projekti puudujääkide loetelu.

 

1958
Kiriku juurdeehituse projekt. Projekt-ülesanne. Koostanud O. Peterson.
Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-11827
Kiriku katlamaja väljaehituse plaan, kiriku hooldamine (ruumid kütjale ja valvurile) ja ruumide väljaehitamine kogudusele ja arhiivile. Asendiplaan, põhi- ja keldrikorruse plaan, eestvaade, lõige A-B.

 

1999
Põltsamaa kirik. Elektripaigaldise ümberehituse tehniline projekt.

Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-11409
Seletuskiri, elektrivarustuse skeem ja plaan.

 

2002
Põltsamaa kirik. Peaukse varikatuse tööprojekt. OÜ H. Uuetalu.

Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-12092
Kiriku peaukse kohale varikatuse projekteerimise projekt. Sisaldab projekti kirjeldust, jooniseid: lääneukse varikatuse esi- ja külgvaade, lõiked.

 

2002
Põltsamaa kiriku põrandakonstruktsioonide väliuuringud. Koostanud OÜ H. Uuetalu

Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-4854
Sisaldab põranda üldolukorra kirjeldust, uuringutulemuste kokkuvõtet ja remonttööde orienteeruvat maksumust, 11 trükitud värvifotot, sondaažide skeemi, puiduproovide analüüsitulemusi.

 

2002
Põltsamaa kirik. Põranda renoveerimistööde järelvalve aruanne. OÜ H. Uuetalu.

Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-4855
Remont-renoveerimistööde aruanne. Kaust sisaldab 8 trükitud värvifotot tööde käigust ja kommentaare.

 

2005
Akende ja uste remonttööde kirjeldus. Koostaja Anu Kulbach.

Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-7578
Kaust sisaldab lühiülevaadet hoone ajaloost.

 

2006
Eesti orelite pass. 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, s A-6363)

 

2006
Pikihoone uste ja akende restaureerimine. Muinsuskaitseline aruanne 2005-2006. Koostaja T. Traksmaa.

Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-6462
Ülevaade hoone ajaloost, teostatud tööde kirjeldus.

 

2002
Restaureerimistööd. Aruanne 2002. Wunibald Ehitus.

Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-7579
Põranda üldolukorra kirjeldus, restaureerimistööde ülevaade. 17 värvifotot toode käigust. Kaust sisaldab ka koopiat säilikust A-4854.

 

2006
Akende ja uste remonttööde muinsuskaitselise järelvalve aruanne.

Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-7234
Ülevaade hoone ajaloost, teostatud tööde kirjeldus. Kaust kattub säiliku A-6462 sisuga, kuid sisaldab lisaks remonditud avatäidete plaani ja 24 värvifotot.

 

2016
Muinsuskaitse eritingimused fassaadi remont-restaureerimistöödeks. Koostanud Anu Kulbach.

Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-13407

Dokument sisaldab lühidat kiriku seisukorra kirjeldust, fassaadi kultuuriväärtuslike detailide ja tarindite loetelu, 44 värvifotot kiriku eksterjöörist.